Skip to main content
Logotip Evropske komisije
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice28. marec 2023Predstavništvo v Sloveniji

Akt o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva

Evropski parlament in Svet EU sta dosegla politični dogovor o uredbi o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva

Polnilnice za alternativna goriva

V skladu z novimi pravili se bo povečalo število javno dostopnih električnih polnilnih postaj in polnilnih postaj za vodik, zlasti na glavnih prometnih koridorjih in vozliščih EU. Izboljšana infrastruktura bo omogočila uporabo brezemisijskih cestnih vozil, predvsem električnih in vodikovih lahkih in težkih vozil, ter oskrbovanje privezanih vozil in mirujočih zrakoplovov z električno energijo.

Dogovor bo prispeval tudi k cilju zmanjšanja neto emisij toplogrednih plinov za vsaj 55 % do leta 2030.

Doseženi politični dogovor je zdaj treba uradno sprejeti. Ko bosta Evropski parlament in Svet zaključila ta postopek, bodo nova pravila objavljena v Uradnem listu EU in bodo začela veljati po prehodnem obdobju šestih mesecev.

Več:

 

Več informacij

Datum objave
28. marec 2023
Avtor
Predstavništvo v Sloveniji