Skip to main content
Logotip Evropske komisije
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice21. april 2021

Do več okolju prijaznih naložb z novo taksonomijo

sustainablefinanceeu.jpg
© EU
Evropska komisija je danes sprejela ambiciozen in celovit sveženj ukrepov za izboljšanje pretoka denarja v trajnostne dejavnosti po vsej Evropski uniji. Z ukrepi želi Komisija vlagateljem omogočiti, da naložbe preusmerijo v bolj trajnostne tehnologije in podjetja; to bo ključno za dosego podnebne nevtralnosti Evrope do leta 2050.

Z njihovo pomočjo bo EU postala vodilna v svetu pri določanju standardov za trajnostno financiranje.

Sveženj sestavljajo: 

  • delegirani akt o EU taksonomiji na področju podnebja, katerega cilj je podpreti trajnostne naložbe, tako da se bolje pojasni, katere gospodarske dejavnosti najbolj prispevajo k doseganju okoljskih ciljev EU. Kolegij komisarjev in komisark je danes dosegel politični dogovor o besedilu. Delegirani akt bo uradno sprejet konec maja, ko bodo na voljo prevodi v vse jezike EU. Pristop Komisije je podrobneje opisan v sporočilu, ki ga je kolegij prav tako sprejel danes; 
  • predlog direktive o poročanju podjetij o trajnostni naravnanosti. Namen predloga je izboljšati pretok informacij o trajnostnosti v poslovnem svetu. S tem bo poročanje podjetij o trajnostni naravnanosti bolj usklajeno, tako da bodo lahko finančna podjetja, vlagatelji in širša javnost uporabljali primerljive in zanesljive informacije o trajnostnosti; 
  • šest delegiranih aktov o spremembah na področju fiduciarnih obveznosti ter naložbenega in zavarovalnega svetovanja, ki bodo zagotovili, da finančna podjetja, npr. svetovalci, upravljavci premoženja ali zavarovatelji, v svoje postopke in naložbeno svetovanje strankam vključijo trajnostnost.

Evropski zeleni dogovor je evropska strategija za rast, katere cilj je izboljšati dobrobit in zdravje državljanov in državljank, doseči podnebno nevtralnost Evrope do leta 2050 ter zaščititi, ohraniti in izboljšati naravni kapital in biotsko raznovrstnost EU. 

V okviru teh prizadevanj podjetja potrebujejo celovit okvir za trajnostnost, da bodo lahko ustrezno spremenila svoje poslovne modele. Za zagotovitev prehoda pri financiranju in preprečevanje lažnega zelenega oglaševanja bodo vsi elementi današnjega svežnja izboljšali zanesljivost in primerljivost informacij o trajnostnosti. Evropski finančni sektor bo sveženj postavil v samo središče trajnostnega in vključujočega gospodarskega okrevanja po pandemiji COVID-19 in dolgoročnejšega trajnostnega gospodarskega razvoja Evrope. 

Več informacij

Datum objave
21. april 2021