Preskoči na glavno vsebino
Logotip Evropske komisije
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice25. januar 2021

Dodatni zaščitni ukrepi za potovanja iz držav zunaj EU

Komisija je danes predlagala dodatne zaščitne ukrepe in zahteve za mednarodne potnike, ki prihajajo v EU. Zaradi novih različic koronavirusa in nestabilnih zdravstvenih razmer po vsem svetu je nujno nadaljnje ukrepanje, da se zagotovi varnost vseh morebitnih potovanj v EU. Komisija je na podlagi najnovejših znanstvenih nasvetov predlagala tudi posodobljena merila, tako da bi se pri odločanju o uporabi omejitev nenujnih potovanj v EU iz določene države, ki ni članica EU, upoštevala stopnja testiranja, delež pozitivnih testov in odkritje različic koronavirusa, ki vzbujajo zaskrbljenost.

Dodatni zaščitni ukrepi za potovanja iz držav zunaj EU

Države članice bi morale uvesti dodatne ukrepe za zagotovitev varnega potovanja v EU. Ukrepi zadevajo vse, ki potujejo v EU iz nujnih razlogov, državljane EU in rezidente za daljši čas ter njihove družinske člane in osebe, ki potujejo iz držav, za katere je bila omejitev nenujnih potovanj odpravljena: 

  • obvezno testiranje pred odhodom: države članice bi morale od potnikov zahtevati, da pred odhodom opravijo test polimerazne verižne reakcije (PCR test) na COVID-19 in predložijo dokazilo, da je bil tak test negativen. Testiranje je treba opraviti največ 72 ur pred odhodom, državljani in prebivalci EU ter njihovi družinski člani pa bi morali imeti možnost, da testiranje opravijo po prihodu. Obvezno testiranje lahko spremlja zahteva po samoosamitvi, karanteni in sledenju stikov ter po potrebi dodatnem testiranju, in sicer za obdobje do 14 dni, pod pogojem, da država članica za svoje državljane med potovanjem iz iste države, ki ni članica EU, uvede enake zahteve. Za nekatere kategorije potnikov iz nujnih razlogov bi se lahko določile izjeme, če bi naložene zahteve ovirale sam namen njihovega potovanja. Predvsem bi bilo treba prevozne in čezmejne delavce izvzeti iz zahteve po predložitvi negativnega testa PCR in bi se lahko ob njihovem prihodu zahtevala le predložitev negativnega hitrega antigenskega testa. Tudi za letalsko osebje veljajo posebna pravila;
  • strožji ukrepi za obravnavanje zaskrbljujočih različic virusa: za potnike, ki prihajajo iz držav, v katerih je bila ugotovljena prisotnost skrb vzbujajoče različice virusa, bi morale države članice za obdobje do 14 dni sistematično uvesti varnostne ukrepe, kot so samoosamitev, karantena in sledenje stikov. Zlasti bi bilo treba od potnikov zahtevati, da upoštevajo karanteno in opravijo dodatne teste ob prihodu ali po njem;
  • skupni evropski obrazec za lokalizacijo potnika: države članice bi morale zahtevati, da osebe, ki vstopajo v EU, predložijo obrazec za lokalizacijo potnika, v skladu z zahtevami glede varstva podatkov. V ta namen bi bilo treba pripraviti skupni evropski obrazec.

Posodobljena merila

Svet bi moral pri odločanju o odpravi omejitev za nenujna potovanja v EU iz države, ki ni članica EU, upoštevati stopnjo sporočenih primerov, stopnjo testiranja, delež pozitivnih testov in incidenco različic, ki vzbujajo zaskrbljenost. V skladu z najnovejšimi znanstvenimi nasveti bi se morala uporabljati naslednja merila: 

  • stopnja skupno sporočenih primerov COVID-19 v 14-dnevnem obdobju (tj. skupno število na novo sporočenih primerov COVID-19 na 100 000 prebivalcev na regionalni ravni v preteklih 14 dneh) največ 25; 
  • stopnja testiranja (tj. število testov za okužbo s COVID-19 na 100 000 prebivalcev, izvedenih v preteklih sedmih dneh) več kot 300; 
  • delež pozitivnih testov (tj. odstotek pozitivnih testov izmed vseh testov na okužbo s COVID-19, izvedenih v preteklih sedmih dneh) največ 4 %; 
  • vrsta virusa, prisotnega v državi, zlasti ali so bile odkrite različice virusa, ki vzbujajo zaskrbljenost.

Države članice bi morale poleg tega še naprej upoštevati načelo vzajemnosti, ki velja v odnosu do držav članic EU.

Poleg teh posodobitev pravil o potovanjih iz držav zunaj EU Komisija danes predstavlja tudi predlog za posodobitev priporočila Sveta za usklajevanje ukrepov, ki vplivajo na prosto gibanje znotraj EU.

Več:

Več informacij

Datum objave
25. januar 2021