Preskoči na glavno vsebino
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice20. december 2022Predstavništvo v Sloveniji

EFSI je prispeval k naložbam v EU

Komisija je leta 2014 predlagala naložbeni načrt za Evropo, da bi podprla rast in ustvarjanje delovnih mest kot odziv na gospodarsko in finančno krizo.

InvestEU

Evropska komisija v naknadni oceni ugotavlja, da je Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI) pomembno prispeval k pospeševanju in spodbujanju naložb v Evropi.

Po ocenah naj bi EFSI, ki je glavni steber naložbenega načrta, mobiliziral za 524,3 milijarde evrov zasebnih in javnih naložb, kar presega cilj 500 milijard evrov. Podatki za marec 2022 kažejo, da naj bi podpora EFSI v Sloveniji v višini 197 milijonov evrov spodbudila naložbe v vrednosti 1,317 milijarde evrov.

V oceni je ugotovljeno, da je EFSI s proračunskim jamstvom EU, ki ga zagotavlja skupina Evropske investicijske banke, uspešno povečal sposobnost prevzemanja tveganj. S tem je lahko prevzel večja tveganja pri zagotavljanju finančne podpore, na primer za mala in srednja podjetja in raziskovalne projekte. Nekatere naložbe bi bile lahko izvedene tudi brez podpore EFSI, vendar v manjšem obsegu in počasneje.

Poročilo izpostavlja tudi vlogo drugega stebra naložbenega načrta za Evropo, ki ga sestavljata Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe (EIAH) in Evropski portal naložbenih projektov (EIPP). Ta je učinkovito deloval kot vstopna točka za tehnične in finančne svetovalne storitve.

Program InvestEU temelji na uspešnem modelu naložbenega načrta za Evropo in že podpira projekte po EU. Njegov cilj je, da bi do leta 2027 z javnimi in zasebnimi sredstvi mobilizirali za vsaj 372 milijard evrov dodatnih naložb.

Več:

Več informacij

Datum objave
20. december 2022
Avtor
Predstavništvo v Sloveniji