Preskoči na glavno vsebino
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice31. januar 2023Predstavništvo v SlovenijiPredviden čas branja: 1 min

Enotni trg EU praznuje 30. obletnico

Evropska komisija je ob 30. obletnici enotnega trga EU objavila letno poročilo o enotnem trgu za leto 2023 in pregled enotnega trga za leto 2022.

30 let enotnega trga

Evropska komisija je ob 30. obletnici enotnega trga EU objavila letno poročilo o enotnem trgu za leto 2023 in pregled enotnega trga za leto 2022, v katerih potrjuje pomen enotnega trga za reševanje perečih izzivov Evrope, poudarja potrebo po stalnem izboljševanju njegovega delovanja ter izpostavlja njegov pozitivni učinek na gospodarstvo EU.

V poročilu o enotnem trgu ocenjuje povezovanje enotnega trga ter njegov prispevek k premagovanju sedanjih geopolitičnih napetosti, izboljšanju konkurenčnosti EU ter podpiranju zelenega in digitalnega prehoda.

Pregled enotnega trga se osredotoča na napredek pri izvajanju prava EU, splošnih poslovnih pogojih, povezovanju enotnega trga in drugih pomembnih ciljih politike, kot so rast in delovna mesta, odpornost ter digitalno in zeleno gospodarstvo.

Komisija v poročilih izpostavlja možne izboljšave na več področjih. Potreben je napredek pri krepitvi odpornosti dobavnih verig, obravnavanju strateških odvisnosti, zlasti pri kritičnih surovinah, izboljšanju vključevanja na trg storitev in zagotavljanju, da ima Evropa tehnologije ter znanja in spretnosti za reševanje teh izzivov. Prav tako je treba zmanjšati ovire za opravljanje poklicev ali čezmejno priznavanje poklicnih kvalifikacij, izboljšati javne in zasebne naložbe, bolje podpreti mala in srednja podjetja in izboljšati nacionalne ukrepe v podporo dvojnemu prehodu.

Komisija izpostavlja tudi velik potencial digitalizacije za boljše upravljanje enotnega trga. Boljša uporaba digitalne tehnologije in rešitve e-uprave bi lahko utrdile zaupanje med organi in zmanjšale breme za podjetja in uprave.

V poročilih prav tako poudarja vse večjo dodano vrednost enotnega trga za gospodarstvo. Trgovinsko povezovanje se po pandemiji krepi: junija 2022 je trgovina znotraj EU predstavljala 60 % celotne trgovine EU.

Izvajanje in izvrševanje pravil enotnega trga se izboljšujeta, vendar težave ostajajo. Napredek se odraža v manjšem številu pravnih postopkov proti državam članicam zaradi neizvajanja pravil, kar se je leta 2021 zgodilo prvič v štirih letih. Več se uporabljajo tudi bistvena orodja enotnega trga, kot so informacijski sistem za notranji trg ali mreža SOLVIT, ki pomaga preprečevati ali odpravljati ovire na notranjem trgu. 

Več:

Več informacij

Datum objave
31. januar 2023
Avtor
Predstavništvo v Sloveniji