Skip to main content
Logotip Evropske komisije
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice24. junij 2021

Evropska unija predlaga modernizacijo Svetovne carinske organizacije

EU prvič predstavlja pobudo za obsežno reformo Svetovne carinske organizacije (WCO) – svetovnega foruma, ki oblikuje mednarodne standarde in skupne ukrepe na področju carine. Pobuda bo predstavljena na današnji seji Sveta WCO.

Matinal Market of Brussels

Pobuda za modernizacijo bi pomagala okrepiti položaj WCO kot ključne večstranske institucije in bi pripomogla, da bi ta lahko učinkoviteje obravnavala razmere v današnji nenehno spreminjajoči se mednarodni trgovini, hkrati pa bi podprla zeleni in digitalni prehod.

WCO ima več kot 180 članic, med katerimi so tudi EU in njene države članice, ter kot edina svetovna organizacija, ki se ukvarja s carinskimi zadevami, obravnava številna vprašanja s tega področja in vprašanja, povezana z mednarodno trgovino, varnostjo in prometom. Od svoje ustanovitve pred skoraj 65 leti pa kljub velikim spremembam v mednarodni trgovini in novim izzivom, s katerimi se spoprijemajo nacionalne carinske uprave po vsem svetu, še ni doživela temeljite reforme.

EU zlasti meni, da je treba jasneje opredeliti prednostne naloge WCO v skladu z izzivi za naslednja desetletja ter izboljšati njeno upravljanje, postopke odločanja in učinkovitost.

Današnji prispevek upošteva cilje iz nedavnega sporočila Komisije o pregledu trgovinske politike, zlasti vzpostavitev na pravilih temelječe trgovinske strukture za okrepitev odpornosti in vzdržnosti dobavnih verig ter podporo digitalnemu in zelenemu prehodu. Taka pobuda bi bila tudi v skladu s strategijo Komisije in Evropske službe za zunanje delovanje za oživitev in okrepitev večstranskega sodelovanja ter za vodilno vlogo EU in njeno enotno nastopanje v večstranskih organizacijah.

Več:

Več informacij

Datum objave
24. junij 2021