Skip to main content
Logotip Evropske komisije
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice28. julij 2021

Evropska komisija imenovala investicijski odbor za program InvestEU

Včeraj je Evropska komisija imenovala 12 zunanjih strokovnjakov, ki so postali člani investicijskega odbora sklada InvestEU za obdobje štirih let.

Symbolic - Employment, growth and investment

Člani so bili imenovani na predlog usmerjevalnega odbora in prinašajo strokovna znanja s področij in sektorjev, ki jih pokriva program InvestEU.

Imenovanje neodvisnega naložbenega odbora je še en mejnik pri izvajanju programa InvestEU, ki bo EU zagotovil ključno dolgoročno financiranje in pritegnil potrebne zasebne naložbe za trajnostno okrevanje ter izgradnjo bolj zelenega, digitalnega in odpornega evropskega gospodarstva.

Naložbeni odbor odloča o dodelitvijamstev EU za naložbe in financiranje ukrepov, ki jih predlagajo izvajalski partnerji programa InvestEU. V celoti neodvisen naložbeni odbor sprejema odločitve na podlagi obrazca za zahtevo po jamstvu in preglednice, ki ju zagotovijo izvajalski partnerji z namenom, da se zagotovi skladnost z uredbo o vzpostaviti programa InvestEU in naložbenih smernic.

Več:

Celotno sporočilo

Več informacij

Datum objave
28. julij 2021