Skip to main content
Logotip Evropske komisije
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice1. maj 2021

Evropska komisija je prejela slovenski načrt za okrevanje in odpornost

komisija_prejel_sl_nacrt_web.jpg
© EU
Evropska komisija je uradno prejela slovenski načrt za okrevanje in odpornost. Načrt določa reforme in javne naložbene projekte, ki jih Slovenija namerava izvesti s podporo mehanizma za okrevanje in odpornost. Mehanizem za okrevanje in odpornost je ključni instrument v okviru instrumenta NextGenerationEU, tj. načrta EU za izhod iz krize zaradi pandemije COVID-19, tako da bo Evropa po njej močnejša.

Z njim bo zagotovljenih do672,5 milijarde evrov za podporo naložbam in reformam (v cenah iz leta 2018). To je razdeljeno na nepovratna sredstva v skupni vrednosti 312,5 milijarde evrov in posojila v višini 360 milijard evrov. Dodelitev nepovratnih sredstev za vse države članice v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost v tekočih cenah je na voljo tukaj. Mehanizem bo imel ključno vlogo pri tem, da bo Evropa po krizi močnejša, ter pri zagotavljanju zelenega in digitalnega prehoda.

Slovenski načrt temelji na štirih prednostnih stebrih: zeleni prehod; digitalna preobrazba; pametna, trajnostna in vključujoča rast; zdravstvo in socialna varnost, vključno z naložbami in reformami na področju dolgotrajne oskrbe in socialnih stanovanj.

Projekti v načrtu bodo izvedeni do konca leta 2026, kar je obdobje veljavnosti mehanizma za okrevanje in odpornost. V načrtu je Slovenija predlagala  projekte na vseh sedmih evropskih vodilnih področjih (zagnati; prenoviti; napolniti; povezati, modernizirati; povečati; preusposabljati  in izpopolnjevati).

Predstavitev načrta je rezultat intenzivnega dialoga med Komisijo in slovenskimi organi, ki je potekal v zadnjih mesecih z namenom priprave ustreznega načrta.

Komisija bo načrt ocenila v naslednjih dveh mesecih na podlagi 11 meril iz uredbe in vsebino pretvorila v pravno zavezujoče akte. Ta ocena bo vključevala zlasti pregled, ali načrt prispeva k učinkovitemu obravnavanju vseh ali pomembnega dela izzivov, opredeljenih v zadevnih priporočilih za posamezne države, izdanih v okviru evropskega semestra. Komisija bo ocenila tudi, ali je v načrtu vsaj 37 % odhodkovnamenjenih naložbam in reformam, ki podpirajopodnebne cilje, 20 % pa digitalnemu prehodu. Svet EU bo praviloma imel na voljo štiri tedne za sprejetje predloga Komisije.

Odobritev s strani Sveta bi omogočila, da se Sloveniji predhodno izplača 13 % od zaprošenih 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 0,7 milijarde evrov posojil v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost, pod pogojem, da začne veljati sklep o virih lastnih sredstev, ki ga morajo najprej odobriti vse države članice.

Komisija je zdaj prejela skupno 13 načrtov za okrevanje in odpornost. Še naprej bo intenzivno sodelovala s preostalimi državami članicami, da bi jim pomagala pri pripravi kakovostnih načrtov.

Več:

 

Več informacij

Datum objave
1. maj 2021