Skip to main content
Logotip Evropske komisije
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice9. februar 2022Predstavništvo v Sloveniji

Februarski sveženj kršitev: Slovenija v štirih postopkih

Evropska komisija v rednem svežnju odločitev o kršitvah začenja oziroma nadaljuje postopke zoper države članice, ki niso izpolnile svojih obveznosti iz prava EU.

Justice

Evropska komisija v rednem svežnju odločitev o kršitvah začenja oziroma nadaljuje postopke zoper države članice, ki niso izpolnile svojih obveznosti iz prava EU. Namen teh odločitev, ki se nanašajo na različne sektorje in področja politik EU, je zagotoviti ustrezno uporabo prava EU v dobro državljank in državljanov ter podjetij.

Danes objavljeni sveženj zajema 35 uradnih opominov, 31 obrazloženih mnenj ter 5 zadev, predloženih Sodišču EU. Komisija prav tako zaključuje 109 zadev, pri katerih so bila vprašanja z zadevnimi državami članicami že rešena.

Slovenija je med 15 državami članicami, ki jih je Komisija pozvala, naj zavarujejo okolje pred invazivnimi tujerodnimi vrstami. Zadevne države do julija 2019 niso pripravile, izvedle in Komisiji sporočileakcijskih načrtov na podlagi Uredbe št. 1143/2014 za odpravo problemov, ki jih povzročajo najbolj invazivne tujerodne vrste, ki zadevajoUnijo. Države imajo na voljo dva meseca, da se odzovejo na obrazloženo mnenje. Komisija lahko v primeru neustreznega ukrepanja zadevo preda Sodišču EU.

Komisija je petim državam članicam, med njimi Sloveniji, poslala uradni opomin, ker niso pravilno prenesle  pravil EU za boj proti goljufijam v škodo proračuna Unije. Pravila ščitijo proračun EU z uskladitvijo opredelitev, sankcij, pravil o pristojnosti ter zastaralnih rokov v zvezi z goljufijami in drugimi kaznivimi dejanji, ki škodijo finančnim interesom EU. Evropsko javno tožilstvo lahko učinkovito preiskuje in preganja goljufije le na podlagi pravilno prenesenih pravil v državah članicah.

Komisija je Sloveniji poslala uradni opomin, ker ni izpolnila svojih obveznosti v skladu s splošno uredbo o varstvu podatkov. Slovenija je edina država EU, ki od začetka veljavnosti uredbe pred več kot tremi leti še ni prilagodilanacionalnega okvira varstva podatkov, vključno s pravili o nadzornem organu za varstvo podatkov.

Komisija je Sloveniji in Bolgariji poslala uradni opomin zaradi neustreznega prenosa okvirnega sklepa o evropskem nalogu za prijetje. Evropski nalog za prijetje je poenostavljen čezmejni sodni postopek predaje zahtevane osebe za namene kazenskega pregona ali izvršitve kazni zapora ali ukrepa odvzema prostosti.

Države članice imajo na voljo dva meseca, da se odzovejo na uradne opomine. V primeru neustreznega ukrepanja jim lahko Komisija pošlje obrazloženo mnenje, v naslednji fazi pa zadevo preda Sodišču EU.

Več:

Več informacij

Datum objave
9. februar 2022
Avtor
Predstavništvo v Sloveniji