Skip to main content
Logotip Evropske komisije
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice26. januar 2023Predstavništvo v Sloveniji

Google se zavezuje, da bo potrošnikom ponudil jasnejše in izčrpnejše informacije

Google se je zavezal, da bo v zvezi z nekaterimi svojimi izdelki in storitvami uvedel spremembe in tako svoje poslovne prakse dodatno uskladil s pravom EU, zlasti kar zadeva preglednost in jasnost informacij za potrošnike.

Google se je zavezal, da bo v zvezi z nekaterimi svojimi izdelki in storitvami uvedel spremembe in tako svoje poslovne prakse dodatno uskladil s pravom EU, zlasti kar zadeva preglednost in jasnost informacij za potrošnike.

Po leta 2021 začetem dialogu z mrežo za sodelovanje na področju varstva potrošnikov, ki jo usklajuje Evropska komisija, vodita pa jo nizozemski organ za potrošnike in trge ter belgijski generalni direktorat za gospodarsko inšpekcijo, je Google pristal na to, da bo obravnaval vprašanja, ki so jih izpostavili organi, ter uvedel spremembe v sistemih Google Store, Google Play Store, Google Hotels in Google Flights, da se zagotovi skladnost s pravili EU o varstvu potrošnikov.

Več:

Več informacij

Datum objave
26. januar 2023
Avtor
Predstavništvo v Sloveniji