Skip to main content
Logotip Evropske komisije
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice11. februar 2021

Gospodarska napoved: po sproščanju predvidoma krepitev rasti

Evropska komisija je objavila zimsko gospodarsko napoved 2021, ki kljub vztrajanju koronavirusa in ob zajezitvenih ukrepih podaja razloge za zmerni optimizem. Uvedbe programov cepljenja po vseh EU spodbujajo napovedi, da je gospodarska rast pripravljena na okrevanje po sproščanju zajezitvenih ukrepov.

Glede na napoved naj bi gospodarstvo v območju evra tako leta 2021 kot tudi leta 2022 zraslo za 3,8 %. Rast za EU gospodarstvo naj bi bila 3,7 %v letu 2021 in 3,9 % v letu2022, pri čemer je bila leta 2020 negativna, –6,3 %.

Gospodarstvo evrskega območja in gospodarstvo EU naj bi svoji ravni proizvodnje, kot sta bili pred krizo, dosegli prej, kot je bilo napovedano v jesenski gospodarski napovedi 2020, predvsem zaradi večjega zagona rasti od pričakovanega v drugi polovici leta 2021 in v letu 2022.

Ker protikoronski ukrepi še vedno veljajo, se pričakuje, da se bosta gospodarstvi EU in evrskega območja v prvem četrtletju leta 2021 skrčili. Gospodarska rast naj bi se ponovno začela letos spomladi in poleti pridobila zagon, ko bodo programi cepljenja napredovali, ukrepi za zajezitev pa se bodo postopoma sprostili. Okrevanje bodo predvidoma podprli tudi boljši obeti za svetovno gospodarstvo.

Inflacija po HIPC naj bi v območju evra znašala 1,4 % v letu 2021 in 1,3 % v letu 2022. Za EU kot celoto pa naj bi inflacija tako v letu 2021 kot letu 2022 znašala 1,5 %.

Gospodarski obeti so v EU še vedno povezani z visoko stopnjo negotovosti, pri čemer pa so tveganja zaradi poteka pandemije, uspešnosti kampanj cepljenja in instrumenta za okrevanje NextGenerationEU že bolj uravnotežena.

Po oceni Komisije se je gospodarska rast v Slovenijileta 2020 zmanjšala za 6,2 %, pri čemer se je uvoz zmanjšal bolj kot izvoz.

Pandemija in z njo povezane omejitve tudi v začetku leta 2021 močno vplivajo na slovensko gospodarstvo, zlasti v storitvenem sektorju. Pričakuje se, da bosta industrijska proizvodnja in gradbeništvo manj prizadeta. Gospodarske razmere naj bi se postopoma izboljšale, ko bo cepljenih več ljudi in bodo omejitve ohlapnejše, kar bi v drugi polovici leta vodilo do večje rasti.

Bruto domači proizvodSlovenije naj bi leta 2021 zrasel za 4,7 %, %, in sicer ob podpori močnega domačega povpraševanja in pozitivnega neto izvoza, zaradi istih dejavnikov naj bi bila rast v letu 2022 5,2-odstotna. BDP naj bi do konca leta 2022 presegel raven ob koncu leta 2019.

Leta 2020 je bila deflacija 0,3 %. Leta 2021 naj bi inflacija znašala 0,8 %, leta 2022 pa 1,7 %.

Več:

Več informacij

Datum objave
11. februar 2021