Preskoči na glavno vsebino
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice10. januar 2024Predstavništvo v Sloveniji

Komisija bo še bolj prisluhnila mladim

Mladi Evropejci in Evropejke bodo imeli večji vpliv na politike EU. Komisija je danes na podlagi dosežkov evropskega leta mladih 2022 napovedala več ukrepov, ki bodo mladim dali več besede pri odločitvah, ki jih zadevajo.

Komisija bo še bolj prisluhnila mladim   (pet mladih ljudi,dve ženski in trije moški, v parku držijo vsak svojo zastavo EU)

Mladi Evropejci in Evropejke bodo imeli večji vpliv na politike EU. Komisija je danes na podlagi dosežkov evropskega leta mladih 2022 napovedala  več ukrepov, ki bodo mladim dali več besede pri odločitvah, ki jih zadevajo, in poglobili mladinsko razsežnost v številnih politikah EU.

Ti ukrepi, ki postavljajo v ospredje potrebe mladih, bodo slednje na smiseln način vključili v politično življenje v času pred evropskimi volitvami 2024, kot tudi po njih.

Upoštevanje vidika mladih v politikah EU

Pri oblikovanju politik EU bo Komisija uporabljala „pregled z vidika mladih“, ki bo zagotavljal, da bo vpliv politik na mlade sistematično upoštevan. To bo doseženo z zagotavljanjem, da se bodo obstoječa orodja za boljše pravno urejanje, vključno s posvetovanji in ocenami učinka, uporabljala v največji možni meri.

Ta orodja bo dopolnjevalo več posebej za mlade pripravljenih instrumentov v okviru strategije EU za mlade 2019–2027. Druge pobude, ki gredo z roko v roki s pregledom z vidika mladih, vključujejo politične dialoge med mladimi in komisarji, vrsto namenskih okroglih miz za vključevanje mladih in novo platformo mladinskih deležnikov, ki bo omogočala stalno izmenjavo z mladinskimi organizacijami, raziskovalci na področju mladine, predstavniki držav članic in drugimi institucijami EU. Komisija bo tudi okrepila mladinski dialog EU, največji mehanizem za udeležbo mladih v Evropi, in njegovo usmeritev tesneje uskladila z delovnim programom Komisije.

Obravnavanje vprašanj mladih na ključnih področjih politike

Poleg navedenega je Komisija predstavila več konkretnih ukrepov, ki bodo obravnavali vprašanja mladih na petih področjih politike, ki so zanje ključnega pomena: zdravje in dobro počutje, okolje in podnebne spremembe, izobraževanje in usposabljanje, mednarodno sodelovanje in evropske vrednote ter zaposlovanje in vključevanje.

V okviru teh ukrepov bo Komisija na primer:

  • nadaljevala prizadevanja za skupno evropsko diplomo v letu 2024, v skladu z evropsko strategijo za univerze;
  • vzpostavila platformo za reden dialog in posvetovanja z mladinskimi organizacijami po vsem svetu prek platforme za mladinski dialog v okviru zunanjega delovanja EU;
  • v letu 2024 posodobila svoj okvir za kakovost pripravništev, da bi obravnavala problematike, ki vključujejo pravično plačilo in dostop do socialne zaščite;
  • pripravila smernice o dobrem počutju v šolah, ki bodo objavljene v letu 2024;
  • se približala mladim prek svoje kampanje o podnebju in demokraciji, ki bo izvedena pred evropskimi volitvami leta 2024;
  • povečala priložnosti za prostovoljstvo med mladimi in s tem obravnavala vprašanje zelenega prehoda, in sicer z dodatnimi sredstvi za razpis Evropske solidarnostne enote za leto 2024 iz programa Obzorje Evropa; 
  • nadalje izvajala pobudo ALMA (aim, learn, master, achieve), da bi pomagala prikrajšanim mladim, starim od 18 do 29 let, pri vključevanju v družbo in na trg dela prek učnih izkušenj delovne prakse v tujini.

Evropski teden mladih 2024

V okviru prizadevanj Komisije, da bi EU približali mladim, se bo od 12. do 19. aprila, dva meseca pred volitvami v Evropski parlament, odvijal  evropski teden mladih 2024, ki bo osredotočen na demokratično udeležbo in volitve. Teden mladih bo s številnimi dejavnostmi po vsej Evropi obeležil in spodbujal sodelovanje, udeležbo in aktivno državljanstvo mladih.

Več:

Več informacij

Datum objave
10. januar 2024
Avtor
Predstavništvo v Sloveniji