Preskoči na glavno vsebino
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice19. maj 2022Predstavništvo v Sloveniji

Komisija nadaljuje s postopki proti državam članicam, tudi Sloveniji

Evropska komisija je objavila redni sveženj odločitev o postopkih zoper države članice, ki niso izpolnile obveznosti iz prava EU.

Justice

Evropska komisija je objavila redni sveženj odločitev o postopkih zoper države članice, ki niso izpolnile obveznosti iz prava EU. Namen teh odločitev, ki se nanašajo na različne sektorje in področja politik EU, je zagotoviti ustrezno uporabo prava EU v dobro državljanov in podjetij.

Komisija je danes zaključila  94 zadev, pri katerih je z zadevnimi državami članicami razrešila težave, tako da postopka ni treba nadaljevati.

Komisija je desetim državam članicam, tudi Sloveniji, poslala obrazložena mnenja, ker Komisije niso obvestile o ukrepih za prenos pravil o avtorski in sorodnih pravicah, ki se uporabljajo za določene spletne prenose (Direktiva (EU) 2019/789).

Komisija je poleg tega trinajstim državam članicam, tudi Sloveniji, poslala obrazložena mnenja, ker je niso obvestile o ukrepih za prenos pravil o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu (Direktiva (EU) 2019/790).

Namen zgoraj omenjenih direktiv je posodobiti pravila o avtorskih pravicah, da lahko potrošniki in ustvarjalci čim bolj izkoristijo priložnosti digitalnega sveta. Ta pravila zagotavljajo zaščito imetnikom pravic z različnih področij ter spodbujajo ustvarjanje in pretok vsebin večje vrednosti. Uporabnikom omogočajo večjo izbiro vsebin, saj znižujejo stroške prenosa in olajšujejo distribucijo radijskih in televizijskih programov po vsej EU.

Države članice ima na voljo dva meseca, da popravijo stanje in sprejmejo nacionalne ukrepe za prenos obeh direktiv, sicer se zadeve lahko predložijo Sodišču EU.

Komisija je tudi pozvala  Slovenijo, naj izpolni zahteve direktive o ohranjanju prosto živečih ptic ter vzpostavi posebna zavarovana območja za zaščito divjih ptic v morski regiji.

Komisija je Sloveniji  poslala obrazloženo mnenje, v katerem slovenske oblasti poziva, naj v nacionalno zakonodajo v celoti prenesejo direktivo o energetski učinkovitosti stavb.

Komisija je Sloveniji  poslala obrazloženo mnenje, v katerem opozarja, da nacionalni program za ravnanje z radioaktivnimi odpadki ne ustreza v celoti zahtevam direktive za odgovorno in varno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki.

Komisija je Sloveniji poslala še obrazloženo mnenje, v katerem jo poziva, naj razloži, kako je določila direktive o odprtih podatkih in ponovni uporabi informacij javnega sektorja prenesla v nacionalno zakonodajo.

Več:

 

Več informacij

Datum objave
19. maj 2022
Avtor
Predstavništvo v Sloveniji