Preskoči na glavno vsebino
Logotip Evropske komisije
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice6. julij 2021

Nova strategija za trajnostno financiranje in nov standard EU za zelene obveznice

Evropska komisija je danes sprejela številne ukrepe, s katerimi je okrepila svoje ambicije na področju trajnostnega financiranja.

Nova strategija za trajnostno financiranje

Nova strategija za trajnostno financiranje določa več pobud za obvladovanje posledic podnebnih sprememb in drugih okoljskih izzivov, hkrati pa povečuje naložbe in vključenost malih in srednjih podjetij (MSP) v prehod EU na trajnostno gospodarstvo.

S predlogom evropskega standarda za zelene obveznice, ki je bil prav tako sprejet danes, se bo oblikoval kakovosten prostovoljni standard za obveznice, s katerimi se financirajo trajnostne naložbe. Poleg tega je Komisija na podlagi člena 8 taksonomije EU danes sprejela tudi delegirani akt o informacijah, ki jih morajo razkriti finančna in nefinančna podjetja o tem, kako trajnostne so njihove dejavnosti.

Te pobude poudarjajo vodilno vlogo EU v svetu pri določanju mednarodnih standardov za trajnostno financiranje. Komisija namerava tesno sodelovati z vsemi mednarodnimi partnerji, tudi prek mednarodne platforme za trajnostno financiranje, da bi skupaj oblikovali trden mednarodni sistem trajnostnega financiranja.

Več:

Več informacij

Datum objave
6. julij 2021