Preskoči na glavno vsebino
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice15. februar 2023Predstavništvo v Sloveniji

Kršitve prava EU

Evropska komisija v rednem svežnju odločitev o kršitvah začenja oziroma nadaljuje postopke zoper države članice, ki niso izpolnile obveznosti iz prava EU.

Nov sveženj odločb o kršitvah zakonodaje EU (Foto: bronsti kip Themis, boginje pravičnosti, v ozadju pa delček evropske zastave)

Namen teh odločitev, ki se nanašajo na različne sektorje in področja politik EU, je zagotoviti ustrezno uporabo prava EU v dobro državljank in državljanov ter podjetij.

Danes objavljeni sveženj zajema 74 uradnih opominov19 obrazloženih mnenj ter 33 zadev, predloženih Sodišču EU. Komisija prav tako zaključuje 93 zadev, pri katerih so bila vprašanja z zadevnimi državami članicami že rešena.

Komisija pošilja uradne opomine 16 državam članicam, ker niso dokončale pregleda načrtov upravljanja povodij, kot je določeno v okvirni direktivi o vodah, in/ali načrtov za obvladovanje poplavne ogroženosti, kot je določeno v direktivi o poplavah.

Med njimi je tudi Slovenija, ker ni pravočasno pregledala in sprejela tretjega načrta upravljanja povodij in drugega načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti ter poročala o tem.

Komisija ponovno začenja postopek pred Sodiščem EU proti Sloveniji zaradi nerešenih težav z onesnaževanjem, ki izvira iz nezakonitega odlagališča.

Sodišče je v sodbi iz leta 2015 ugotovilo, da je Slovenija kršila okvirno direktivo o odpadkih in direktivo o odlagališčih, saj sta bili dve odlagališči v Celju nezakoniti. Slovenija do danes ni izpolnila svojih obveznosti glede enega od dveh odlagališč (Bukovžlak), saj se sanacijska dela še niso začela.

Zaradi pretečenega časa in ponavljajočih se zamud pri sprejemanju potrebnih ukrepov se je Komisija odločila, da proti Sloveniji ponovno začne postopek pred Sodiščem. Ker gre za drugo predložitev zadeve Sodišču, ta lahko privede do denarne kazni za čas od prve sodbe do izpolnitve obveznosti.

Več informacij je na voljo v sporočilu za medije.

Komisija je začela oziroma nadaljuje 24 postopkov za ugotavljanje kršitev proti več državam članicam zaradi različnih kršitev zakonodaje, povezane s storitvami.

Proti Sloveniji nadaljuje postopek zaradi nepravilnega izvajanja direktive EU o preskusu sorazmernosti za regulacijo poklicev ter začenja postopke zaradi popolne prepovedi oglaševanja odvetniških dejavnosti in zaradi določitve minimalnih tarif za nekatere storitve nepremičninskega posredovanja

Komisija je Sloveniji poslala uradni opomin zaradi neizvajanja uredbe o sredstvih za gnojenje. Slovenijo poziva k prejetju postopkov za priglasitev organov za ugotavljanje skladnosti v sektorju gnojil.

Prav tako je Sloveniji poslala uradni opomin, ker ni pravilno prenesla vseh zahtev iz direktive o boju proti spolni zlorabi otrok. Direktiva od držav članic zahteva, da uvedejo minimalna pravila glede opredelitve kaznivih dejanj in sankcij na področjih spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja otrok, otroške pornografije ter pridobivanja otrok za spolne namene. Prav tako uvaja določbe za okrepitev preprečevanja tovrstnih kaznivih dejanj in zaščite žrtev.

Več:

Več informacij

Datum objave
15. februar 2023
Avtor
Predstavništvo v Sloveniji