Skip to main content
Logotip Evropske komisije
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice6. april 2022Predstavništvo v Sloveniji

Kršitve prava EU: Slovenija v postopek pred Sodiščem EU

Evropska komisija v rednem svežnju odločitev o kršitvah začenja oziroma nadaljuje postopke zoper države članice, ki niso izpolnile svojih obveznosti iz prava EU.

Justice

Evropska komisija v rednem svežnju odločitev o kršitvah začenja oziroma nadaljuje postopke zoper države članice, ki niso izpolnile svojih obveznosti iz prava EU. Namen teh odločitev, ki se nanašajo na različne sektorje in področja politik EU, je zagotoviti ustrezno uporabo prava EU v dobro državljank in državljanov ter podjetij.

Danes objavljeni sveženj zajema 17 uradnih opominov, 46 obrazloženih mnenj ter 13 zadev, predloženih Sodišču EU. Komisija prav tako zaključuje 90 zadev, pri katerih so bila vprašanja z zadevnimi državami članicami že rešena.

Evropska komisija je danes začela postopek pred Sodiščem EU proti desetim državam EU, tudi Sloveniji, ker niso v celoti prenesle in Komisiji sporočile nacionalnih ukrepov za prenos Evropskega zakonika o elektronskih komunikacijah.

Zakonik, ki usklajuje regulativni okvir za evropski telekomunikacijski sektor z novimi izzivi, je osrednji zakonodajni akt za uresničitev evropske gigabitne družbe ter zagotovitev polne udeležbe vseh državljank in državljanov EU v digitalnem gospodarstvu in družbi. Veljati je začel decembra 2018, zadevne države pa v dveh letih še niso izpolnile svojih obveznosti.

Več:

Več informacij

Datum objave
6. april 2022
Avtor
Predstavništvo v Sloveniji