Preskoči na glavno vsebino
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice28. november 2023Predstavništvo v Sloveniji

Med Slovenci se krepi zavedanje o tem, kako velik vpliv imajo podnebne spremembe na okolje in družbo

Mnenjska raziskava Evropske investicijske banke (EIB) je pokazala, da se med prebivalci Slovenije krepi zavedanje o tem, kako velik vpliv imajo podnebne spremembe na okolje in družbo ter kako nujni so takojšnji podnebni ukrepi, tako doma kot po svetu

Med Slovenci se krepi zavedanje o tem, kako velik vpliv imajo podnebne spremembe na okolje in družbo

Med tri največje izzive svoje države so vprašani uvrstili posledice podnebnih sprememb in propadanje okolja (67 % vprašanih), višje življenjske stroške (65 % vprašanih) in dostop do zdravstvenega varstva (46 % vprašanih).

Večina vprašanih v Sloveniji, ki se soočajo z razmeroma visoko inflacijo, zahteva poštene politike za boj proti izrednim podnebnim razmeram. 68 % (kar je na ravni povprečja EU) jih meni, da je treba v prehodu na nizkoogljično gospodarstvo odpraviti tudi socialne in ekonomske neenakosti.

Hkrati jih le 39 % verjame, da je vlada sposobna izpeljati takšen pravičen prehod.

Druge ključne ugotovitve raziskave so :

  • Slovenci menijo, da so podnebna in okoljska vprašanja največji izziv njihove države. V EU za svojo državo menijo tako samo še Danci;
  • Dobri dve tretjini Slovencev menita, da je treba v prehodu na podnebno nevtralno gospodarstvo odpraviti tudi neenakosti;
  • Tri četrtine jih meni, da je treba za zeleni prehod ukiniti subvencije in davčne olajšave za letalska in vsa druga podjetja, ki so zelo odvisna od fosilnih goriv;
  • Večina bi jih pristala na zvišanje dohodnine, če bi to pomagalo tistim z najnižjimi dohodki, da se prilagodijo podnebnim politikam;
  • Večina jih meni, da bi morala vlada finančno odškodovati države, ki trpijo zaradi podnebnih sprememb, h katerim same niso prispevale.

« Zadnja raziskava EIB o podnebju kaže, da se Slovenci po katastrofalnih poplavah, ki so njihovo državo prizadele letošnje poletje, še bolj zavedajo podnebnih sprememb, s katerimi so se pripravljeni tudi odločno spopasti. Podnebne spremembe so uvrstili na sam vrh izzivov, s katerimi se sooča Slovenija. Pri tem se zavedajo, da prehod na podnebno nevtralen svet ne more uspeti brez odprave socialnih in ekonomskih neenakosti doma in po svet, » je ob tem dejal podpredsednik EIB Kiriakos Kakuris.

Več informacij

Datum objave
28. november 2023
Avtor
Predstavništvo v Sloveniji