Preskoči na glavno vsebino
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice18. september 2023Predstavništvo v Sloveniji

Mehanizem za okrevanje in odpornost

Evropska komisija je prejela drugi zahtevek Slovenije za plačilo v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost

NextGenerationEU posters - Slovenia

Ta zahtevek, ki vključuje drugi in tretji obrok nepovratnih sredstev ter prvi obrok posojila, se nanaša na 41 mejnikov in tri cilje. Ti obroki zajemajo pomembne naložbe v digitalno preobrazbo podjetij in njihovih inovativnih ekosistemov, pa tudi v železnice, trajnostne stavbe, elektroenergetska omrežja, infrastrukturo za pitno in odpadno vodo, energijsko učinkovitost v turističnem in kulturnem sektorju ter naložbe v novo infrastrukturo IT za javne organe. 

Zahtevek za plačilo vključuje tudi sklop preobrazbenih reform, ki zajemajo e-upravo, visokošolsko izobraževanje, upravljanje voda ter spodbujanje energije iz obnovljivih virov in alternativnih goriv v prometnem sektorju. To bo dopolnilo že dosežene mejnike in prispevalo k temu, da bo Slovenija postala bolj zelena in učinkovitejša za poslovanje. 

Komisija bo zdaj ocenila zahtevek Slovenije za plačilo in nato poslala predhodno oceno Ekonomsko-finančnemu odboru Sveta. Plačila v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost temeljijo na doseženih učinkih in so odvisna od tega, ali Slovenija izvaja naložbe in reforme, opisane v njenem načrtu za okrevanje in odpornost.

Več:

Več informacij

Datum objave
18. september 2023
Avtor
Predstavništvo v Sloveniji