Skip to main content
Logotip Evropske komisije
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice2. februar 2022Predstavništvo v Sloveniji

Nova evropska državljanska pobuda

Evropska komisija se je danes odločila prijavitievropsko državljansko pobudo z naslovom „Zmagaj na igrišču“

Symbolic - Football

Organizatorji pobude pozivajo Komisijo, naj zaščiti evropski model športa, ki temelji na vrednotah, solidarnosti, trajnostnosti in odprti konkurenci. Zato predlagajo Komisiji, naj sprejme priporočilo, ki bo zagotovilo okvir in smernice za ukrepe držav članic za zaščito modela nogometa v Evropi, priznalo družbeno vrednost športa v evropski družbi in posebno naravo športa v pravilih EU o konkurenci ter okrepilo vizijo in dolgoročno politiko EU o prihodnosti in upravljanju evropskega športa.

Ker ta zahtevek za prijavo evropske državljanske pobude izpolnjuje formalne pogoje, določene v ustrezni zakonodaji, Komisija meni, da je pravno dopustna. Komisija v tej fazi še ni preučila vsebine pobude.

Več:

Več informacij

Datum objave
2. februar 2022
Avtor
Predstavništvo v Sloveniji