Skip to main content
Logotip Evropske komisije
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice12. oktober 2021

Nove smernice o strogem varstvu živalskih vrst

V tednu konference OZN o biotski raznovrstnosti je danes Evropska komisija izdala nove smernice o strogem varstvu živalskih vrst v skladu z direktivo o habitatih, kar vključuje tudi najbolj prepoznavne vrste, kot so volkovi, medvedi in delfini.

Biodiversity - Pelicans

Namen smernic je državam članicam in pristojnim nacionalnim, regijskim in lokalnim oblastem ter organom za ohranjanje narave pomagatiboljše izvajati direktivo na terenu.

Smernice temeljijo na bogatih izkušnjah, ki so jih države članice in deležniki nabrali v zadnjih 15 letih.

»Te smernice so praktično orodje za organe držav članic in deležnike, ki imajo ključno vlogo pri zaščiti dragocenih evropskih vrst. Obsegajo številne praktične nasvete o tem, kako oblikovati ravnovesje med zaščito prostoživečih vrst in človekovimi dejavnostmi. Ne dvomim, da bodo državam članicam pomagale bolje varovati naravo in ji zagotovile potreben prostor, da nas bo lahko še naprej varovala,« je dejal evropski komisar za okolje, oceane in ribištvo Virginijus Sinkevičius.

Dokument pojasnjuje obveznosti, ki izhajajo iz členov 12(sistem strogega varstva) in 16 (odstopanja) direktive o habitatih, tudi v zvezi z velikimi mesojedimi živalmi, kot so volkovi. Prav tako izpostavlja pobude na ravni EU in možnosti za financiranje na področju sobivanja zaščitenih vrst in človekovih dejavnosti.

Več:

Več informacij

Datum objave
12. oktober 2021