Skip to main content
Logotip Evropske komisije
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice29. april 2022Predstavništvo v Sloveniji

Ob prazniku dela zavezanost k delavskim pravicam in najboljšim delovnim pogojem za ljudi v in zunaj EU

Ob mednarodnem prazniku dela Evropska komisija potrjuje svojo zavezanost spodbujanju pravic delavcev in najboljših možnih delovnih pogojev za ljudi v EU in zunaj nje v skladu z evropskim stebrom socialnih pravic.

1 maj

V nedeljo, 1. maja, obeležujemo mednarodni praznik dela. Ob tem Evropska komisija potrjuje svojo zavezanost spodbujanju pravic delavcev in najboljših možnih delovnih pogojev za ljudi v EU in zunaj nje v skladu z evropskim stebrom socialnih pravic.

»Ta praznik je priložnost za razmislek o politikah, ki jih EU uvaja za izboljšanje na tem področju za vse. To vključuje od zagotavljanja ustreznih minimalnih plač ter spodbujanja socialnega dialoga in kolektivnih pogodb do zaščite ljudi, ki delajo na digitalnih platformah, ter prizadevanj za enako plačilo za moške in ženske.Žal letošnji praznik dela poteka v vojni. Svoja prizadevanja usmerjamo v vključevanje ljudi, ki bežijo iz Ukrajine, na trg dela EU. Kot vedno je EU enotna in solidarna,« je poudaril evropski komisar za delovna mesta in socialne pravice Nicolas Schmit.

O predlogu Komisije za ustrezne minimalne plače trenutno potekajo pogajanja z Evropskim parlamentom in državami članicami. EU podpira tudi udeležbo žensk na trgu dela s pravili o preglednosti plačil, ki lahko zmanjšajo razlike v plačah med spoloma. Potekajo tudi pogajanja o predlogu pravil EU, da morajo ženske zasedati vsaj 40 % neizvršnih direktorskih mest v podjetju.

Med evropskim letom mladih Komisija posveča posebno pozornost mladim in njihovim izzivom – njim sta npr. namenjena jamstvo za mlade in nova pobuda ALMA, ki bo mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, pomagala pri iskanju poti na trg dela. Komisija je predlagala tudi zakonodajo za izboljšanje delovnih pogojev oseb, ki delajo prek digitalnih platform dela. EU se zavzema tudi za spodbujanje dostojnega dela po vsem svetu.

Evropski socialni sklad plus (ESS+) je za obdobje 2021–2027 dal na voljo skoraj 99,3 milijarde evrov za naložbe v ljudi, delovna mesta ter znanja in spretnosti.

Da bodo begunci, ki bežijo pred ruskim napadom na Ukrajino, učinkoviteje uveljavljali svojo pravico do izobraževanja, zdravstvenega varstva, nastanitve in zaposlitve v državah članicah, kamor se zatečejo, je Komisija državam članicam izplačala več kot 3,5 milijarde evrov predplačil, od tega je Slovenija prejela skoraj 10,5 milijona evrov.

Več:

Več informacij

Datum objave
29. april 2022
Avtor
Predstavništvo v Sloveniji