Skip to main content
Logotip Evropske komisije
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice5. september 2023Predstavništvo v Sloveniji

Olajšanje čezmejnih dejavnosti neprofitnih združenj v EU

Evropska komisija je danes sprejela predlog za olajšanje čezmejnih dejavnosti neprofitnih združenj v EU.

Corporate and office relations

Izboljšal bo delovanje notranjega trga z odpravo pravnih in upravnih ovir za neprofitna združenja, ki delujejo ali želijo delovati v eni ali več državah članicah, s čimer se bo spodbujala vloga neprofitnih združenj v EU in omogočali enaki konkurenčni pogoji med njimi.

Predlog Komisije uvaja dodatno pravno obliko evropskega čezmejnega združenja (ECBA) v nacionalne pravne sisteme držav članic, kar bo združenjem, ki želijo opravljati čezmejne dejavnosti, olajšalo priznavanje statusa pravne osebnosti in poslovne sposobnosti v drugih državah članicah.

Nova pravila bodo omogočila avtomatično priznavanje te nove pravne oblike v Uniji, ko bo evropsko čezmejno združenje registrirano v eni državi članici. To mu bo omogočilo, da opravlja dejavnosti – tudi gospodarske – v vseh državah članicah, s čimer bodo neprofitna združenja lahko izkoristila ves svoj potencial za ustvarjanje gospodarske in družbene vrednosti v EU.

Neprofitna združenja ustvarjajo gospodarsko in družbeno vrednost v Uniji ter izvajajo dejavnosti v ključnih sektorjih, kot so zdravstvo, oskrba in socialne storitve, kultura, službe za zaposlovanje, šport, raziskave in razvoj ter izobraževanje. V državah članicah EU obstaja 3,8 milijona neprofitnih združenj, ki prispevajo 2,9 % BDP EU.

Več:

 

Več informacij

Datum objave
5. september 2023
Avtor
Predstavništvo v Sloveniji