Skip to main content
Logotip Evropske komisije
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice6. julij 2023Predstavništvo v Sloveniji

Poročilo o strateškem predvidevanju za leto 2023

Evropska komisija je danes predstavila poročilo o strateškem predvidevanju za leto 2023, v katerem je analizirala, kako trajnost in blaginjo ljudi umestiti v središče odprte strateške avtonomije Evrope.

Press conference by Maroš Šefčovič, Vice-President of the European Commission, on the 2023 Strategic Foresight Report

Predlagala je tudi deset konkretnih ukrepov za dosego tega cilja.

EU si prizadeva za temeljit in ambiciozen prehod, da bi v naslednjih nekaj desetletjih dosegli podnebno nevtralnost in trajnostnost. Ta prehod na trajnostni razvoj bo ključnega pomena za krepitev odprte strateške avtonomije EU, zagotovitev njene dolgoročne konkurenčnosti, ohranitev njenega modela socialnega tržnega gospodarstva in utrditev njenega vodilnega položaja v svetu v novem, podnebno nevtralnem gospodarstvu. Če naj bo EU pri svojih prizadevanjih uspešna, se bo morala spoprijeti z več izzivi in sprejeti odločitve, ki bodo na naše družbe in gospodarstva vplivale izjemno hitro in korenito.

Poročilo za leto 2023 vsebuje pregled izzivov, s katerimi se soočamo, in zajema predlog desetih področij ukrepanja za uspešen prehod. Da bi imeli oblikovalci politik na voljo tudi ekonomske kazalnike, ki upoštevajo tudi blaginjo, se v poročilu predlaga prilagoditev bruto domačega proizvoda (BDP), da bi se upoštevali različni dejavniki, kot sta zdravje in okolje.

Ta pristop bo okrepil odprto strateško avtonomijo in svetovni položaj EU pri njenih prizadevanjih za odporno podnebno nevtralno gospodarstvo.

Več:

Več informacij

Datum objave
6. julij 2023
Avtor
Predstavništvo v Sloveniji