Skip to main content
Logotip Evropske komisije
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice15 december 2021Predstavništvo v Sloveniji

Predlog nove direktive EU za boj proti okoljskemu kriminalu

Evropska komisija je danes sprejela predlog nove direktive EU za boj proti okoljskemu kriminalu.

Nova direktiva EU za boj proti okoljskemu kriminalu

Cilj predloga je zagotoviti učinkovitejše varstvo okolja z obvezo držav članic, da sprejmejo nove kazenskopravne ukrepe. Predlog določa nova kazniva dejanja, kot so nezakonita trgovina z lesom, nezakonito recikliranje ladij in nezakoniti odvzem vode. Poleg tega predlog pojasnjuje obstoječe opredelitve okoljskih kaznivih dejanj.

Komisija predlaga tudi določitev minimalnega skupnega imenovalca zasankcije za kazniva dejanja zoper okolje. Če kaznivo dejanje povzroči ali bi lahko povzročilo smrt ali hudo telesno poškodbo katere koli osebe, naj bi države članice predvidele zaporno kazen do 10 let.

Izvršni podpredsednik Komisije za evropski zeleni dogovor Frans Timmermans je dejal: »Nekaznovanost kršiteljev zakonov spodkopava naša skupna prizadevanja za zaščito narave in biotske raznovrstnosti, boj proti podnebni krizi, zmanjšanje onesnaževanja in odpravo odpadkov. Na hude zlorabe se je treba odzvati z resnim odzivom in današnji predlog postavlja temelje za to.«

Več:

Več informacij

Datum objave
15 december 2021
Avtor
Predstavništvo v Sloveniji