Preskoči na glavno vsebino
Logotip Evropske komisije
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice19. oktober 2023Predstavništvo v Sloveniji

Pregled neposrednih tujih naložb

Iz danes objavljenega letnega poročila o pregledu neposrednih tujih naložb izhaja, da je Evropska komisija v preteklem letu analizirala več kot 420 neposrednih tujih naložb v EU

Visit of Adina Vălean, European Commissioner, to Romania

Poleg tega so države članice EU v istem obdobju blokirale 560 zahtevkov za izvoz blaga z dvojno rabo (blago, ki se lahko uporablja v civilne ali vojaške namene).

Ta raven dejavnosti kaže na jasno zavezanost Evropske komisije in držav članic varovanju evropske varnosti in javnega reda v času vse večjih geopolitičnih napetosti.

Komisija je oceno transakcij v zvezi z neposrednimi tujimi naložbami, o katerih so jo uradno obvestile države članice, hitro zaključila: 87 % jih je bilo ocenjenih v samo 15 koledarskih dneh, kar je državam članicam omogočilo pravočasno izdajanje dovoljenj. Šest držav, iz katerih je v letu 2022 izhajalo največ neposrednih tujih naložb v EU, so ZDA, Združeno kraljestvo, Kitajska, Japonska, Kajmanji otoki in Kanada. Večina primerov (59 %) se je nanašala na proizvodnjo.

Uredba EU o pregledu neposrednih tujih naložb se je začela v celoti uporabljati oktobra 2020. Mehanizem sodelovanja državam članicam in Komisiji omogoča hitro in učinkovito izmenjavo informacij o neposrednih tujih naložbah z namenom preprečevanja naložb, ki pomenijo tveganje za varnost ali javni red, brez omejevanja celotnega toka tujih naložb v EU. Število držav članic EU z mehanizmom pregleda se je od začetka veljavnosti uredbe EU o pregledu neposrednih tujih naložb povečalo z 11 na 21, to število pa se bo še povečalo.

Več:

Več informacij

Datum objave
19. oktober 2023
Avtor
Predstavništvo v Sloveniji