Preskoči na glavno vsebino
Logotip Evropske komisije
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice9. julij 2021

Priporočila za reforme na področju regulacije 7 poklicnih poslovnih storitev

Evropska komisija je danes predstavila posodobljena priporočila za reforme na področju regulacije sedmih poklicnih poslovnih storitev.

Cilj današnjih priporočil je države članice spodbuditi k oblikovanju regulativnega okolja, ki spodbuja rast, inovacije in ustvarjanje delovnih mest, ter jim pri tem pomagati, predvsem pa odpraviti obstoječe ovire na enotnem trgu storitev.

Priporočila se osredotočajo na sedem poklicnih poslovnihstoritev z velikim potencialom za rast, inovacije in ustvarjanje delovnih mest: arhitekti, inženirji, odvetniki, računovodje, patentni zastopniki, nepremičninski posredniki in turistični vodniki. Obravnavajo nacionalna pravila, ki urejajo dostop do teh storitev in njihovo izvajanje, na primer tako, da se široka področja dejavnosti pridržijo za strokovnjake s posebnimi kvalifikacijami ali omejijo dovoljene oblike družb in lastniških struktur.

Te prakse lahko omejujejo konkurenco ter dostop podjetij do kapitala, ekonomije obsega in inovacij. Dostop do reguliranih poklicev in njihovo opravljanje sta vedno znova omenjena med največjimi obstoječimi ovirami, s katerimi se srečujejo podjetja na enotnem trgu

Komisar Thierry Breton, pristojen za notranji trg, je dejal: »Poslovne storitve so bistvenega pomena za evropsko gospodarstvo. Od njih so odvisni tako evropski potrošniki kot tudi vsi industrijski ekosistemi. Današnja priporočila bodo dala nov zagon državam članicam za izboljšanje konkurenčnosti in odpornosti našega enotnega trga storitev ter bodo prispevala k okrevanju po pandemiji COVID-19. Omejen napredek pri reformah v zadnjih štirih letih kaže, da moramo okrepiti prizadevanja. Evropska komisija je pripravljena podpreti države članice v tem procesu.«

Posodobljena priporočila odražajo zelo omejen napredek, ki so ga države članice dosegle pri reformi regulacije poklicev od prvotnih priporočil, objavljenih leta 2017. Le nekaj držav članic je sprejelo ukrepe za odpravo nesorazmernih predpisov.

Več:

Več informacij

Datum objave
9. julij 2021