Preskoči na glavno vsebino
Logotip Evropske komisije
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice5. avgust 2021

Prizadevanja za bolj kakovostno in vključujoče izobraževanje

Komisija je danes objavila predlog priporočila Sveta o kombiniranem učenju v podporo visokokakovostnemu in vključujočemu osnovnošolskemu in srednješolskemu izobraževanju.

 Back to school

Kombinirano učenje je v formalnem izobraževanju in usposabljanju izraz, ki opisuje prakso, ko šola, izobraževalec ali učenec oziroma dijak uporablja več kot en pristop k učnemu procesu. Pri tem gre lahko za kombiniranje klasičnega učenja v šoli in v drugih fizičnih okoljih (v podjetjih, centrih za usposabljanje, učenje na daljavo, na prostem, v kulturnih objektih itd.) ali kombiniranje različnih učnih orodij, ki so lahko digitalna in nedigitalna.

Komisija predlaga kratkoročnejše ukrepe za odpravo najbolj perečih vrzeli, ki jih je pandemija COVID-19 še zaostrila, in nadaljnje korake za kombiniranje učnih okolij in orodij v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju ter usposabljanju, ki lahko prispevajo k oblikovanju odpornejših sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Marija Gabriel je povedala: «Prizadevanja za uresničitev vizije bolj kakovostnega in vključujočega izobraževanja in usposabljanja nikakor niso omejena le na razmere v koronavirusni pandemiji. Imamo priložnost, da se opremo na spoznanja iz nedavnih izkušenj in na njih gradimo. Današnji predlog predstavlja vizijo izobraževanja, kot si ga v Evropi želimo. Vizijo, ki podpira splošne cilje evropskega izobraževalnega prostora in akcijskega načrta za digitalno izobraževanje, od spodbujanja kakovosti in vključevanja do zelenega in digitalnega izobraževanja po vsej Evropi. Namen priporočila je usmerjati države članice pri krepitvi pripravljenosti in dosega njihovih izobraževalnih sistemov v korist učencev in študentov, njihovih družin in pedagoškega osebja.»

Kombinirano učenje lahko zlasti s svojo prožnostjo prispeva k bolj vključujočemu izobraževanju. To lahko pomeni zagotavljanje boljših možnosti izobraževanja na oddaljenih in podeželskih območjih ter za tiste, ki so del potujočih skupnosti ali živijo v bolnišnicah in vzgojno-varstvenih zavodih,ter za tiste,ki trenirajo na vrhunski ravni.

Vsa okolja in orodja bi morala biti enako dostopna manjšinam, otrokom s posebnimi potrebami ali otrokom iz socialno in ekonomsko prikrajšanih okolij ter ne bi smela voditi v diskriminacijo ali segregacijo.

Več:

 

Več informacij

Datum objave
5. avgust 2021