Preskoči na glavno vsebino
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice23. september 2021Predviden čas branja: 2 min

Septembrski sveženj kršitev: Slovenija v treh postopkih

Evropska komisija rednem svežnju odločitev o kršitvah začenja oziroma nadaljuje postopke zoper države članice, ki niso izpolnile svojih obveznosti iz prava EU.

Justice

Namen teh odločitev, ki se nanašajo na različne sektorje in področja politik EU, je zagotoviti ustrezno uporabo prava EU v dobro državljank in državljanov ter podjetij.

Komisija poziva Slovenijo in Španijo, naj svojo nacionalno zakonodajo uskladita z direktivo o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (Direktiva 2011/92/EU). Direktiva zagotavlja, da se vpliv javnih in zasebnih projektov na okolje oceni, preden se taki projekti dovolijo, ter da se opredelijo in obravnavajo pomembni škodljivi vplivi na okolje. Direktiva je bila spremenjena aprila 2014 (z Direktivo 2014/52/EU), da bi se zmanjšalo upravno breme in izboljšalo varstvo okolja, poslovne odločitve o javnih in zasebnih naložbah pa postale tehtnejše, predvidljivejše in bolj trajnostne.

Slovenija ni pravilno prenesla nekaterih določb spremenjene direktive v nacionalno zakonodajo, vključno z zahtevami direktive o postopkih presoje čezmejnih vplivov na okolje in zahtevami glede izvajanja ukrepov za preprečevanje, zmanjševanje ali odpravo škodljivih vplivov na okolje v dovoljenjih za nekatere projekte. Komisija zato Sloveniji in Španiji pošilja obrazloženo mnenje. Državi imata zdaj na voljo dva meseca za odpravo pomanjkljivosti, sicer se Komisija lahko odloči, da proti njima začne postopek pred Sodiščem.

Komisija se je danes odločila, da Sloveniji in še 17 državam članicam pošlje obrazloženo mnenje, ker je niso obvestile o popolnem prenosu Evropskega zakonika o elektronskih komunikacijah. Nova pravila posodabljajo evropski regulativni okvir za elektronske komunikacije, pri čemer povečujejo izbiro in pravice potrošnikov ter spodbujajo operaterje k naložbam v zelo visokozmogljiva omrežja ter uvajanju optičnih omrežij in omrežij 5G. Države članice bi morale ta pravila v nacionalno zakonodajo prenesti do 21. decembra 2020. Omenjenih 18 držav ima sedaj na voljo dva meseca za odgovor, sicer se Komisija lahko odloči, da zadevo predloži Sodišču.

Komisija je na ČeškoEstonijoIrskoŠpanijoHrvaškoItalijoCiperSlovenijo in Slovaško naslovila obrazložena mnenja, ker niso predložile informacije o prenosu direktive EU o avdiovizualnih medijskih storitvah v nacionalno zakonodajo. Nova pravila se uporabljajo za vse avdiovizualne medije, tako tradicionalno televizijsko oddajanje in storitve na zahtevo kot platforme za izmenjavo videov. Njihov namen je oblikovati regulativni okvir, primeren za digitalno dobo, ki omogoča varnejše, pravičnejše in bolj raznoliko avdiovizualno okolje.

Države članice so morale direktivo prenesti v nacionalno zakonodajo in o ukrepih za prenos obvestiti Komisijo do 19. septembra 2020. Novembra 2020 je Komisija poslala uradni opomin 23 državam članicam, ker niso priglasile popolnega prenosa. Komisija zdaj nadaljuje postopek za ugotavljanje kršitev in navedenim devetim državam članicam, ki še vedno niso priglasile popolnega prenosa, pošilja obrazloženo mnenje. Zadevne države članice imajo zdaj na voljo dva meseca za odgovor, sicer se Komisija lahko odloči, da zadevo predloži Sodišču.

Več:

Več informacij

Datum objave
23. september 2021