Preskoči na glavno vsebino
Logotip Evropske komisije
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice28. september 2023Predstavništvo v Sloveniji

Septembrski sveženj odločitev o postopkih zoper države članice EU

Evropska komisija je danes objavila redni sveženj odločitev o postopkih zoper države članice, ki niso izpolnile obveznosti iz prava EU.

Nov sveženj odločb o kršitvah zakonodaje EU

Namen teh odločitev, ki se nanašajo na različne sektorje in področja politik EU, je zagotoviti ustrezno uporabo prava EU v dobro državljanov in podjetij.

Komisija je danes zaključila135 zadev, pri katerih je z zadevnimi državami članicami razrešila težave, tako da postopka ni treba nadaljevati.

Komisija je Sloveniji poslala obrazloženo mnenje in jo pozvala, naj dokonča preglede načrtov v zvezi z upravljanjem voda.Komisija je februarja letos z uradnim opominom Slovenijo že pozvala k izpolnitvi teh obveznosti, v današnjem obrazloženem mnenju pa ugotavlja, da Slovenija zamuja s pregledom in sprejetjem tretjega načrta upravljanja povodij ter poročanjem o tem. 

V skladu s pravili za obrazložena mnenja ima Slovenija na voljo dva meseca za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti, sicer se Komisija lahko odloči, da zadevo predloži Sodišču Evropske unije.

Poleg tega je Komisija Sloveniji poslala tri uradne opomine, ker Slovenija ni poskrbela za ustrezen prenos direktiv v nacionalno zakonodajo oziroma Komisije o tem ni obvestila, in sicer na področju transporta (Direktiva 2021/1187), najema vozil (Direktiva 2022/738) in tobačnih izdelkov (Delegirana direktiva 2022/2100).

Slovenija ima sedaj na voljo dva meseca, da se odzove na uradni opomin, sicer se Komisija lahko odloči, da izda obrazloženo mnenje.

Več:

Več informacij

Datum objave
28. september 2023
Avtor
Predstavništvo v Sloveniji