Preskoči na glavno vsebino
Logotip Evropske komisije
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice8. november 2023Predstavništvo v Sloveniji

Širitveni sveženj za leto 2023

Komisija je danes v širitvenem svežnju za leto 2023 objavila oceno stanja in napredka Albanije, Bosne in Hercegovine, Kosova, Črne gore, Severne Makedonije, Srbije, Turčije ter prvič tudi Ukrajine, Moldavije in Gruzije v njihovem približevanjju EU.

Širitveni sveženj za leto 2023

Glede na rezultate, ki sta jih dosegli Ukrajina in Moldavija, ter tekoča reformna prizadevanja je Komisija priporočila, da Svet EU začne pristopna pogajanja z obema državama. Poleg tega Komisija priporoča, da Svet sprejme pogajalske okvire, ko Ukrajina in Moldavija sprejmeta nekatere ključne ukrepe. Komisija bo Svetu EU do marca 2024 poročala o napredku v zvezi s temi ukrepi.

V primeru Gruzije Komisija glede na dosežene rezultate priporoča, da Svet EU Gruziji podeli status države kandidatke pod pogojem, da država uveljavi številne nadaljnje ukrepe. 

Komisija priporoča začetek pristopnih pogajanj z Bosno in Hercegovino takrat, ko bo dosežena potrebna stopnja izpolnjevanja meril za članstvo. Država si mora še naprej prizadevati za izpolnitev ključnih prednostnih nalog, določenih v mnenju Komisije o njeni prošnji za članstvo v EU. 

Evropska komisija bo spremljala napredek na vseh področjih, povezanih z začetkom pogajanj, in bo o tem poročala Svetu najpozneje marca 2024.

Več:

Za podrobnejše ugotovitve in priporočila za posamezne države glej:

Splošnejše informacije:

Več informacij

Datum objave
8. november 2023
Avtor
Predstavništvo v Sloveniji