Skip to main content
Logotip Evropske komisije
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice31. avgust 2022Predstavništvo v Sloveniji

Skupna kmetijska politika 2023–2027: strateški načrti SKP

Evropska komisija je danes sprejela prvi sveženj strateških načrtov skupne kmetijske politike (SKP) za sedem držav: Dansko, Finsko, Francijo, Irsko, Poljsko, Portugalsko in Španijo.

Drought - France

To je pomemben korak na poti k začetku izvajanja nove skupne kmetijske politike 1. januarja 2023.

Nova SKP je zasnovana tako, da bo krojila prehod na trajnosten, odporen in sodoben evropski kmetijski sektor. V preoblikovani politiki bo finančna podpora SKP bolj pošteno razdeljena med male in srednje družinske kmetije ter mlade kmete. Kmetje bodo tudi deležni pomoči pri uvajanju novih inovacij, od preciznega kmetovanja do metod za agroekološko pridelavo. S podpiranjem konkretnih ukrepov na teh in drugih področjih bo nova SKP lahko podlaga za prehransko varnost in kmetijske skupnosti v EU.

Države EU bodo izvajale nacionalne strateške načrte SKP, ki bodo združevali financiranje dohodkovne podpore, razvoja podeželja in tržnih ukrepov.

Vsaka država članica je pri pripravi svojega strateškega načrta SKP izbirala med številnimi obstoječimi intervencijami na ravni EU ter jih prilagodila svojim posebnim potrebam in lokalnim pogojem. Komisija ocenjuje, ali vsak načrt prispeva k doseganju desetih ključnih ciljev SKP, ki se nanašajo na skupne okoljske, socialne in gospodarske izzive. Zato bodo načrti v skladu z zakonodajo EU ter bi morali prispevati k podnebnim in okoljskim ciljem EU, vključno z dobrobitjo živali, kot je določeno v strategiji Komisije »od vil do vilic« in strategiji za biotsko raznovrstnost.

Evropski komisar za kmetijstvo Janusz Wojciechowski je povedal: »Zdaj smo korak bliže začetku izvajanja nove SKP za naslednjih pet let. Ta korak smo naredili v ključnem trenutku, ko se je jasno pokazalo, kako pomembno je zagotoviti trdno podporo našemu kmetijskemu sektorju. Kmetje se soočajo z zahtevnim okoljem, ki ga zaznamujeta strm porast proizvodnih stroškov zaradi ruske agresije v Ukrajini in nedavna poletna suša. Kmetovanje je dolgoročna gospodarska dejavnost, zato morajo imeti evropski kmetje na voljo jasen pravni in finančni okvir za prihodnost.«

SKP bo imela v obdobju 2023–2027 na razpolago 270 milijard evrov sredstev. Proračun za danes sprejetih sedem načrtov znaša več kot 120 milijard evrov, od katerih je več kot 34 milijard namenjenih izključno okoljskim in podnebnim ciljem ter okoljskim shemam.

Več:

Več informacij

Datum objave
31. avgust 2022
Avtor
Predstavništvo v Sloveniji