Skip to main content
Logotip Evropske komisije
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice8. marec 2023Predstavništvo v Sloveniji

Smernice za fiskalno politiko za leto 2024

Evropska komisija je danes predstavila smernice za fiskalno politiko držav članic za leto 2024

Press conference by Valdis Dombrovskis, Executive Vice-President of the European Commission, and Paolo Gentiloni, European Commissioner, on the fiscal policy guidance for 2024

V danes objavljenem sporočilu poudarja potrebo po vodenju in usklajevanju fiskalnih politik, ki zagotavljajo srednjeročno vzdržnost dolga ter spodbujajo trajnostno in vključujočo rast v vseh državah EU. 

Komisija poziva države članice, da v svojih programih stabilnosti in konvergenčnih programih določijo fiskalne cilje, ki izpolnjujejo merila za fiskalno prilagoditev, določena v reformnih usmeritvah Komisije. Prav tako jih poziva k razpravi o tem, kako naj bi njihovi reformni in naložbeni načrti prispevali k vzdržnosti javnih financ ter trajnostni in vključujoči rasti. 

Splošna odstopna klavzula Pakta za stabilnostin rast, ki določa začasno odstopanje od proračunskih zahtev, bo deaktivirana konec leta 2023. Komisija bo pripravila specifična priporočila za države članice glede fiskalne politike za leto 2024, ki bodo skladna s fiskalnimi cilji držav članic, kvantitativna in diferencirana glede na njihove izzive v zvezi z javnim dolgom ter oblikovana na podlagi neto primarnih odhodkov. V priporočilih bo še naprej poudarjala javne naložbe ter pomen učinkovitega črpanja sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost ter drugih skladov EU. 

Zaradi negotovosti glede makroekonomskih in proračunskih obetov v tem trenutku Komisija meni, da odločitve o tem, ali naj se za države članice začne postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem, letos spomladi ne bi smeli sprejeti. Hkrati bo Komisija Svetu predlagala, naj spomladi 2024 na podlagi podatkov o realizaciji za leto 2023 in v skladu z obstoječimi pravnimi določbami začne postopke v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ki temeljijo na primanjkljaju.

Namen danes predstavljenih smernic je prispevati k pripravi programov stabilnosti in konvergenčnih programov, v katerih države članice predstavijo svoje srednjeročne fiskalne načrte. Spomladi jim bodo sledila specifična priporočila za države glede javnih financ.

Več:

 

Več informacij

Datum objave
8. marec 2023
Avtor
Predstavništvo v Sloveniji