Preskoči na glavno vsebino
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice22. november 2023Predstavništvo v Sloveniji

Spremljanje gozdov za krepitev njihove odpornosti

Evropska komisija predlaga zakon o spremljanju gozdov, ki bo zapolnil obstoječe vrzeli v informacijah o evropskih gozdovih in ustvaril celovito bazo znanja o gozdovih.

Vprašanje in odgovori  Informativni pregled  Predlog zakona o spremljanju gozdov  Poročilo o gozdnih požarih v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki za leto 2022  Certificiranje odvzema ogljika (europa.eu).  Certificiranje odvzema ogljika (europa.eu).
Jesenski gozd
© Andrej Bergant

Evropska komisija predlaga zakon o spremljanju gozdov, ki bo zapolnil obstoječe vrzeli v informacijah o evropskih gozdovih in ustvaril celovito bazo znanja o gozdovih. To bo državam članicam, lastnikom in upravljavcem gozdov omogočilo, da izboljšajo svoj odziv na vse večje pritiske na gozdove in okrepijo odpornost gozdov.

Gozdovi so bistveni zaveznik v boju proti podnebnim spremembam in izgubi biotske raznovrstnosti ter ključni za cvetoča podeželska območja in biogospodarstvo. Žal so evropski gozdovi izpostavljeni številnim različnim pritiskom, vključno s podnebnimi spremembami in netrajnostnimi človekovimi dejavnostmi.

Iz poročila o gozdnih požarih v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki za leto 2022, ki ga je danes objavila Komisija, izhaja, da je bilo leta 2022 v EU požganih skoraj 900.000 ha zemljišč, torej skoraj velikosti Korzike. Čeprav je večina požarov (96 %) posledica človekovih dejanj, stanje še poslabšuje visoka požarna ogroženost, ki je posledica podnebnih sprememb. To je opozorilo, kaj lahko v prihodnje povzroči globalno segrevanje, saj se temperature povečujejo, suše pa postajajo izrazitejše. Pri zmanjševanju pogostosti in vpliva gozdnih požarov imajo preventivni ukrepi pomembno vlogo, pri tem pa je ključno posodobljeno znanje.

Več:

Več informacij

Datum objave
22. november 2023
Avtor
Predstavništvo v Sloveniji