Preskoči na glavno vsebino
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Informativni pregled19. junij 2024Predstavništvo v SlovenijiPredviden čas branja: 1 min

Stanovanjska soseska Nova Dolinska v Kopru

Predstavniki Evropske komisije so prisostvovali otvoritvi 91 novih najemnih stanovanj v Kopru – soseske Nova Dolinska.

Stanovanjska soseska Nova Dolinska v Kopru (Foto: fotografija bloka v soseski)

Naložba, ki jo je izvedel Stanovanjski sklad Republike Slovenije, se sofinancira iz načrta za okrevanje in odpornost, enega od instrumentov NextGenerationEU. Skupna vrednost naložbe znaša 18,6 milijonov evrov, od tega EU z naslova mehanizma za okrevanje in odpornost prispeva 8,4 milijona evrov.

Stanovanjska soseska Nova Dolinska, Koper (Foto: primer bloka v soseski)

Stanovanja so izvedena v dveh objektih, ki sta energijsko učinkovita (razred A1), skoraj ničenergijska, zgrajena po načelih trajnostne gradnje in bosta omogočala veliko bivalno ugodje ob nizkih obratovalnih stroških.

Stanovanjska soseska Nova Dolinska v Kopru (Foto: primer sobe v stanovanju)

Obe stavbi sta etažnosti P + 5 etaž, blok B2 ima parkiranje zagotovljeno v dveh kletnih etažah pod in ob stavbi, blok B1 pa v ločenem enoetažnem garažnem podzemnem objektu, ki je komunikacijsko povezan s stavbo in na parkirni ploščadi nad podzemno garažo.

Oba bloka sta kvadratne tlorisne oblike, izven osnovnega tlorisnega gabarita so na vseh stranicah stavbe predvidene lože. Stanovanja so v vseh šestih nadzemnih etažah obeh blokov, v bloku B1 so v delno vkopani kleti še dodatna 3 stanovanja. Stanovanja so dvosobna, trisobna in štirisobna, velikosti od 50 do 90 m2.

Stanovanjska soseska Nova Dolinska v Kopru (Foto: notranjost bloka - hodnik)

 

Vsakemu stanovanju pripada tudi zunanji prostor – loža. Pripadajoče shrambe, kolesarnice in servisni prostori so v kletnih etažah. Bloka sta povezana z več nivojsko zunanjo ureditvijo, otroškimi igrišči in zasaditvami, ki služijo prebivalcem soseske ter z javno pešpotjo, ki povezuje sosesko z okolico.

Vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji dr. Jerneja Jug Jerše je na otvoritvi projekta poudarila: »Imeti dom pomeni izpolnitev najbolj osnovnih človekovih potreb. Pomeni predpogoj, da se lahko posameznik obrne od vsakodnevnega boja za preživetje k ustvarjalnosti, inovativnosti, družabnosti, produktivnosti.«

Stanovanjska soseska Nova Dolinska v Kopru (Foto: otroško igrišče pred blokom)

Projekt Stanovanjska soseska Nova Dolinska v Kopru je eden od 30 projektov gradnje oziroma nakupa javnih najemnih stanovanj, ki jih je podprlo Ministrstvo za solidarno prihodnost na podlagi Načrta za okrevanje in odpornost. NextGenerationEU prek načrta za okrevanje in odpornost sofinancira te projekte v višini 60 milijonov evrov, Ministrstvo pa načrtuje izgradnjo 1000 novih stanovanj.

Stanovanjska soseska Nova Dolinska v Kopru (Foto: odprtje soseske z rezanjem traku)
Stanovanjska soseska Nova Dolinska v Kopru (Foto: tabla z napisom soseske in logotipi sofinancerjev projekta)

Več informacij

Datum objave
19. junij 2024
Avtor
Predstavništvo v Sloveniji