Preskoči na glavno vsebino
Logotip Evropske komisije
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice25. april 2023Predstavništvo v Sloveniji

Statistični pregled državnih pomoči za leto 2022

Evropska komisija je danes objavila statistični pregled državnih pomoči za leto 2022, ki se nanaša na odhodke za državno pomoč v letu 2021.

Države članice lahko podajo pripombe k spremembam uredbe o splošnih skupinskih izjemah

Evropska komisija je danes objavila statistični pregled državnih pomoči za leto 2022, ki se nanaša na odhodke za državno pomoč v letu 2021. Iz njega je razviden velik pomenprispevka politike državne pomoči, ki državam članicam omogoča, da še naprej podpirajo podjetja v težkih gospodarskih razmerah, ki jih je povzročila pandemija COVID-19, hkrati pa ohranjajo enake konkurenčne pogoje na enotnem trgu.

Leta 2021 so države članice za državno pomoč za vse cilje, razen pomoči za železnice in storitve splošnega gospodarskega pomena, porabile približno 335 milijard evrov (približno 2,3 % skupnega BDP). Približno 57 % podpore (približno 191 milijard evrov) je bilo namenjene podjetjem, ki jih je močno prizadela pandemija COVID-19.

V primerjavi z letom 2020 so se odhodki držav članic za državno pomoč v letu 2021 ob upoštevanju inflacije zmanjšali za 1,9 %. Natančneje, odhodki, povezani s krizo zaradi COVID-19, so se povečali za 4,7 % v stalnih cenah, podpora za druge ukrepe pa se je zmanjšala za 1,7 %.

Ukrepom v zvezi s COVID-19 v okviru državne pomoči sta glede na nacionalni BDP največ sredstev namenili Malta in Grčija (2,48 % oziroma 2,46 %), sledijo pa jima Avstrija (2,1% ), Slovenija (2 %), Latvija in Slovaška (približno 1,9 %). Najmanjši delež sta v ta namen porabili Švedska (0,21 %) in Belgija (0,22 %).

Države članice so v okviru ukrepov državne pomoči, ki niso bili povezani s pandemijo COVID-19, tudi v letu 2021 daleč največ sredstev (69 milijard evrov) porabile za varstvo okolja in varčevanje z energijo. Sledijo raziskave in razvoj, vključno z inovacijami (18,77 milijarde evrov).

»Danes objavljeni pregled stanja državnih pomoči kaže, da so države članice tudi v letu 2021 mobilizirale ogromne zneske podpore, da bi pomagale preživeti podjetjem, ki jih je pandemija močno prizadela. Glede na podatke so bili sprejeti začasni ukrepi sorazmerni in nujni ter so ustrezali gospodarski škodi, ki je nastala med krizo,« je pojasnila Margrethe Vestager, izvršna podpredsednica, pristojna za politiko varstva konkurence.

Več:

Več informacij

Datum objave
25. april 2023
Avtor
Predstavništvo v Sloveniji