Skip to main content
Logotip Evropske komisije
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice7. marec 2023Predstavništvo v Sloveniji

Učiteljske akademije Erasmus+

Evropska komisija je danes predstavila 16 novih učiteljskih akademij Erasmus+, ki bodo spodbujale odličnost pri izobraževanju učiteljev in učiteljic

Evropska komisija je objavila končno poročilo o vlaganju javnih sredstev na štirih glavnih področjih odhodkov za izobraževanje in usposabljanje v EU: učitelji in vodje usposabljanja, izobraževalna infrastruktura, digitalno učenje ter pravičnost in vključevanje.

Nove akademije bodo skupaj z 11 akademijami, izbranimi lani na prvem razpisu, razvijale izobraževanje učiteljev in učiteljic v skladu s prednostnimi nalogami EU na področju izobraževalne politike in prispevale k uresničevanju evropskega izobraževalnega prostora. Pri spodbujanju mobilnosti, razvoju učnih platform in oblikovanju strokovnih skupnosti bodo upoštevale večjezičnost, jezikovno ozaveščenost in kulturno raznolikost. V treh letih bodo prejele skoraj 22,5 milijona evrov podpore iz programa Erasmus+

Učiteljske akademije Erasmus+ so partnerstva med izvajalci usposabljanja učiteljev in ustanovami za izobraževanje učiteljev, ki bodo razvijala evropsko in mednarodno perspektivo izobraževanja učiteljev. 

Pomanjkanje učiteljev in učiteljic je vseevropski izziv. Pobuda bo z zagotavljanjem visokokakovostnega začetnega izobraževanja in stalnega strokovnega razvoja učiteljskega kadra spodbujala privlačnost učiteljskega poklica. 

Več:

Več informacij

Datum objave
7. marec 2023
Avtor
Predstavništvo v Sloveniji