Preskoči na glavno vsebino
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice25. marec 2021

Ukrepi za spodbujanje ekološke pridelave

Komisija je danes predstavila akcijski načrt za razvoj ekološke pridelave. Njegov splošni cilj je spodbuditi pridelavo in potrošnjo ekoloških proizvodov, da bi se do leta 2030 ekološko kmetovanje izvajalo na 25 % kmetijskih zemljišč ter da bi se znatno povišala raven ekološke akvakulture.

Ekološka pridelava prinaša številne pomembne koristi: na ekoloških zemljiščih je biotska raznovrstnost za približno 30 % višja, dobrobit ekološko rejenih živali je na višji ravni, pri njihovi reji pa se uporablja manj antibiotikov, ekološki kmetje imajo višje dohodke in so odpornejši, ekološki logotip EU pa potrošnikom pomaga razumeti, kaj natančno kupujejo. Akcijski načrt je v skladu z evropskim zelenim dogovorom, strategijo „od vil do vilic“ in strategijo za biotsko raznovrstnost.

Akcijski načrt je zasnovan tako, da ekološkemu sektorju, ki ga že tako ali tako zaznamuje hitra rast, zagotavlja ustrezna orodja za dosego cilja 25 %. V njem je 23 ukrepov, ki so osnovani na treh oseh, in sicer spodbujanju potrošnje, povečanju pridelave in izboljšanju trajnostnosti sektorja, da bi se zagotovila njegova uravnotežena rast.

Komisija države članice spodbuja k razvoju nacionalnih ekoloških akcijskih načrtov za povečanje nacionalnega deleža ekološkega kmetovanja. Med državami članicami obstajajo pomembne razlike glede deleža kmetijskih zemljišč, trenutno namenjenih ekološkemu kmetovanju, in sicer od 0,5 % do več kot 25 %. Nacionalni ekološki akcijski načrti bodo dopolnjevali nacionalne strateške načrte SKP z določitvijo ukrepov, ki presegajo kmetijstvo in kar se ponuja v okviru SKP.

Več:

Več informacij

Datum objave
25. marec 2021