Skip to main content
Logotip Evropske komisije
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice12. september 2023Predstavništvo v Sloveniji

V Evropi primanjkuje ustreznih spretnosti

Iz danes objavljene raziskave izhaja, da v malih in srednjih podjetij (MSP) v Evropi primanjkuje ustreznih spretnosti, čeprav so kvalificirani delavci ključni za uspeh teh podjetij.

Evropsko leto spretnosti

Raziskava je pokazala tudi, da 95 % vseh MSP meni, da je za njihov poslovni model zelo (82 %) do zmerno (13 %) pomembno, da imajo njihovi delavci ustrezne spretnosti.

Skoraj dve tretjini (63 %) podjetij takšne dejanske zahteve zavirajo pri njihovih splošnih poslovnih dejavnosti.Skoraj polovica (45 %) jih prav tako meni, da to ovira njihova prizadevanja za sprejetje ali uporabo digitalnih tehnologij, štiri od desetih (39 %) pa se soočajo s težavami pri ozelenitvi njihovih poslovnih dejavnosti.

MSP menijo, da za lažje zaposlovanje osebja s potrebnimi spretnostmi potrebujejo boljše sodelovanje z javnimi zavodi za zaposlovanje (58 %), boljša orodja za ocenjevanje spretnosti prosilcev (49 %), boljša orodja za ocenjevanje potreb podjetja po spretnostih (46 %) ter enostavnejše postopke za priznavanje tujih kvalifikacij (38 %).

EU s financiranjem in politikami podpira razvoj spretnosti ter vseživljenjsko učenje. Evropsko leto spretnosti postavlja v ospredje razvoja spretnosti, države članice pa so potrdile cilj, da se do leta 2030 vsako leto vsaj 60 % odraslih udeleži usposabljanja, čemur je namenjeno približno 65 milijard evrov sredstev EU.

Danes je Komisija predstavila tudi vrsto pobud za pomoč MSP s ciljem omogočiti razcvet usposobljene delovne sile za MSP z nadaljnjim podpiranjem ukrepov usposabljanja.

Več:

Več informacij

Datum objave
12. september 2023
Avtor
Predstavništvo v Sloveniji