Preskoči na glavno vsebino
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice11. oktober 2021Predviden čas branja: 2 min

Več je treba storiti proti onesnaževanju vode z nitrati

Zadnje poročilo Komisije o izvajanju direktive o nitratih (na podlagi podatkov za obdobje 2016–2019) opozarja, da so nitrati še vedno vzrok za škodljivo onesnaževanje vode v EU.

Biodiversity - Idrolife project

Zadnje poročilo Komisije o izvajanju direktive o nitratih (na podlagi podatkov za obdobje 2016–2019) opozarja, da so nitrati še vedno vzrok za škodljivo onesnaževanje vode v EU.

Prevelike količine nitratov v vodi škodujejo zdravju ljudi in ekosistemom ter povzročajo izčrpavanje kisika in evtrofikacijo.

Kjer so nacionalni organi in kmetje očistili vode, je to pozitivno vplivalo na oskrbo s pitno vodo in biotsko raznovrstnost ter na sektorje, kot sta ribištvo in turizem, ki so od njiju odvisni. Kljub temu je prekomerno gnojenje v številnih delih EU še vedno težava.

Komisar za okolje, oceane in ribištvo Virginijus Sinkevičius je dejal: »Z izvajanjem direktive o nitratih se je v zadnjih 30 letih nedvomno povečala kakovost vode v celotni EU. Poleg tega opažamo, da se konkretna prizadevanja za prehod na trajnostne metode obrestujejo, čeprav hitrost sprememb ne zadostuje za preprečevanje škode za zdravje ljudi in ohranjanje občutljivih ekosistemov. V skladu z evropskim zelenim dogovorom je treba zdaj sprejeti nujnejše ukrepe, da bi dosegli trajnostno kmetijstvo in zaščitili našo dragoceno oskrbo z vodo.«

Koncentracije nitratov v površinskih in podzemnih vodah v EU so se zmanjšale v primerjavi s stanjem pred sprejetjem direktive o nitratih leta 1991. Vendar novo poročilo razkriva, da je bil v zadnjem desetletju dosežen le majhen napredek, veliko držav članic pa je še vedno resno zaskrbljenih zaradi onesnaževanja s hranili iz kmetijstva.

V obdobju 2016–2019 je v državah članicah 14,1 % podzemnih voda še vedno presegalo mejno koncentracijo nitratov, določeno za pitno vodo. Glede na ugotovitve vode, ki so v EU sporočene kot evtrofične, vključujejo 81 % morskih voda, 31 % obalnih voda, 36 % rek in 32 % jezer.

Komisija bo ukrepala za izboljšanje skladnosti z direktivo o nitratih, ki je predpogoj za uresničitev cilja evropskega zelenega dogovora, tj. zmanjšanja izgube hranil za vsaj 50 % do leta 2030. Za to so potrebni okrepljeni ukrepi na nacionalni in regionalni ravni v večini držav članic.

Več:

Več informacij

Datum objave
11. oktober 2021