Preskoči na glavno vsebino
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice4. september 2023Predstavništvo v Sloveniji

Volkovi v Evropi

Evropska komisija danes začenja novo fazo pri reševanju izzivov, povezanih z vračanjem volkov v regije EU, kjer je že dolgo odsoten.

Volkovi v Evropi (sivi volk na travi)

Evropska komisija danes začenja novo fazo pri reševanju izzivov, povezanih z vračanjem volkov v regije EU, kjer je že dolgo odsoten. Vračanje namreč vse bolj povzroča konflikte z lokalnimi kmetijskimi in lovskimi skupnostmi, zlasti tam, kjer se ukrepi za preprečevanje napadov na živino ne izvajajo široko.

Komisija zato danes poziva lokalne skupnosti, znanstvenike in vse zainteresirane strani, naj predložijo posodobljene podatke o populaciji volkov in njihovih vplivih

Komisija se bo na podlagi zbranih podatkov odločila o predlogu, da se po potrebi spremeni status varstva volka v EU in posodobi pravni okvir z namenom uvedbe dodatne prožnosti v skladu z razvojem te vrste.

To bo dopolnilo sedanje možnosti, ki jih imajo lokalni in nacionalni organi v okviru zakonodaje EU, da po potrebi ukrepajo, in podprlo znatna financiranja EU, namenjena tem ukrepom. Nekateri ukrepi so se izkazali za učinkovite pri preprečevanju ali znatnem zmanjšanju tveganj za plenjenje živine, kadar se izvajajo ustrezno in so prilagojeni konkretnim okoliščinam.

»Koncentracija volkov v nekaterih evropskih regijah je postala resnična nevarnost za živino in potencialno tudi za ljudi. Lokalne in nacionalne organe pozivam, naj ukrepajo, kjer je to potrebno. Veljavna zakonodaja EU jim to že omogoča,«  je poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Volk je kot avtohtona vrsta sestavni del naravne dediščine Evrope in ima pomembno vlogo v njenih ekosistemih. V skladu z direktivo o habitatih večina populacij volkov v Evropi uživa strogo varstvo, pri čemer so pod določenimi pogoji mogoča odstopanja, na primer za varstvo socialno-ekonomskih interesov. S to ureditvijo se izvajajo zahteve iz mednarodne Bernske konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov.

Posodobljene podatke, za katere prosi Komisija, lahko do 22. septembra letos predložite na e-naslov EC-WOLF-DATA-COLLECTIONatec [dot] europa [dot] eu (EC-WOLF-DATA-COLLECTION[at]ec[dot]europa[dot]eu).

Več:

Več informacij

Datum objave
4. september 2023
Avtor
Predstavništvo v Sloveniji