Skip to main content
Logotip Evropske komisije
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice26. marec 2021

Začetek programa EU za zdravje

Komisija je pozdravila začetek Programa EU za zdravje, ki je danes stopil v veljavo. Gre za zadnji korak k zagotovitvi 5,1 milijarde evrov za okrepitev odpornosti zdravstvenih sistemov in spodbujanje inovacij v zdravstvenem sektorju. Program EU za zdravje bo pomembno prispeval k okrevanju po krizi zaradi COVID-19, saj bo poskrbel za boljše zdravje prebivalstva EU, podprl boj proti čezmejnim grožnjam za zdravje ter okrepil pripravljenost in zmogljivost EU za učinkovito odzivanje na prihodnje zdravstvene krize kot del prihodnje močne evropske zdravstvene unije.

Program EU za zdravje je ambiciozen in namenski program financiranja za obdobje 2021–2027, ki naj bi zagotovil visoko raven varovanja zdravja ljudi v vseh politikah in dejavnostih Unije v skladu s pristopom „eno zdravje“. Ta program, ki ga je Komisija predlagala 28. maja 2020, je odziv EU na pandemijo COVID-19, ki je močno vplivala na medicinsko in zdravstveno osebje, paciente in pacientke ter zdravstvene sisteme v EU. Gre za v finančnem smislu največji zdravstveni program EU doslej, ki bo zagotovil finančna sredstva za države članice EU ter zdravstvene in nevladne organizacije.

Cilji Programa EU za zdravje so:

  • izboljšanje in spodbujanje zdravja v Uniji,
  • varovanje ljudi v Uniji pred resnimi čezmejnimi grožnjami za zdravje,
  • povečanje razpoložljivosti, dostopnosti in cenovne ugodnosti zdravil, medicinskih pripomočkov in v krizi pomembnih izdelkov,
  • okrepitev zdravstvenih sistemov in njihove odpornosti ter povečanje učinkovite rabe virov.

Več:

Več informacij

Datum objave
26. marec 2021