Preskoči na glavno vsebino
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Compass and a Brussels monument in the back
European Union, 2018
Razpisi in financiranje v EU

Evropska komisija del proračuna EU namenja podjetjem in organizacijam prek javnih razpisov, skladov in drugih programov financiranja.

Evropska unija ima na voljo različne programe financiranja, v okviru katerih lahko zaprosite za dve različni vrsti podpore glede na svojo poslovno dejavnost ali projekt: neposredno in posredno financiranje.

Neposredno financiranje

Dodeljevanje neposrednih finančnih sredstev upravljajo evropske institucije. Na voljo sta dve obliki financiranja: nepovratna sredstva in javna naročila. Prijave za nepovratna sredstva in naročila, s katerimi upravlja Evropska komisija, lahko oddate na portalu za financiranje in javna naročila.

Nepovratna sredstva

Nepovratna sredstva so namenjena podpori posameznim projektom v zvezi s politikami EU. Običajno se dodelijo z javnim razpisom, t.i. razpisom za zbiranje predlogov.

Upravičenci

Za finančno podporo lahko zaprosijo podjetja ali povezane organizacije (poslovna združenja, ponudniki podpornih storitev, svetovalci itd.), ki upravljajo projekte v interesu EU ali prispevajo k izvajanju programov in politik EU.

Javna naročila

Z javnimi naročili institucije EU naročajo storitve, blago in gradbena dela, ki jih potrebujejo za svoje delovanje, denimo študije, pripravo izobraževanj in konferenc, računalniško opremo itd.

Posredno financiranje

Nacionalni in regionalni organi upravljajo posredno financiranje, ki predstavlja skoraj 80 % proračuna EU, in sicer predvsem v okviru 5 velikih skladov pod okriljem evropskih strukturnih in investicijskih skladov in solidarnostnega sklada Evropske unije (EUSF), ki zagotavlja pomoč v primeru velikih naravnih nesreč.

Aktualne informacije o razpisih, več podatkov o možnostih črpanja sredstev iz proračuna ter pregled projektov so na voljo na posebni spletni strani Slovenije:  https://www.eu-skladi.si/