Preskoči na glavno vsebino
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji

Dostopnost

Izjava o dostopnosti

Ta izjava se uporablja za vsebine, objavljene na domeni: https://slovenia.representation.ec.europa.eu

Ne uporablja se za druge vsebine ali spletišča, objavljena na njenih poddomenah. Ta spletišča in njihova vsebina imajo svojo lastno izjavo o dostopnosti.

To spletišče upravlja Generalni direktorat Evropske komisije za komuniciranje. Zasnovano je tako, da ga lahko uporablja kar največje število ljudi, tudi invalidi.

Vsem uporabnikom mora biti omogočeno:

 • povečevanje do 200 % brez težav
 • navigacija po večini spletišča zgolj z uporabo tipkovnice
 • navigacija po večini spletišča z uporabo sodobnega bralnika zaslona in programske opreme za prepoznavanje govora (na računalniku ali telefonu)

To spletišče je zasnovano v skladu s tehničnim standardom za spletišča in mobilne aplikacije EN 301 549 v.3.2.1. To v veliki meri ustreza ravni „AA“ iz smernic za dostopnost spletnih vsebin (WCAG), različica 2.1.

Skladnost s standardi

To spletišče je delno skladno s tehničnim standardom EN 301 549 v.3.2.1 in smernicami za dostopnost spletnih vsebin (WCAG) 2.1, raven AA. Za več podrobnosti glej razdelek „Nedostopna vsebina“.

Spletišče je bilo nazadnje preizkušeno 14. decembra 2023

Priprava izjave

Ta izjava je bila pripravljena 14. decembra 2023.

Izjava temelji na pregledu reprezentativnega vzorca spletne strani, ki ga je opravil organ javnega sektorja s kombinacijo ročnega in avtomatiziranega preskušanja z orodjem za testiranje Lighthouse.

Povratne informacije


Veseli bomo vaših povratnih informacij o dostopnosti spletišča Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Prosimo vas, da nam sporočite, če naletite na ovire za dostopnost:

 • Tel.:  +386 1 252 8800
 • E-naslov: COMM-REP-LJUatec [dot] europa [dot] eu (COMM-REP-LJU[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Pristojne službe Komisije si prizadevajo odgovoriti na povratne informacije v 15 delovnih dneh od datuma prejema.

Združljivost z brskalniki in podporno tehnologijo


Spletišče Evropske komisije je zasnovano tako, da je združljivo z naslednjimi najpogosteje uporabljenimi podpornimi tehnologijami:

 • najnovejša različica brskalnikov Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox in Apple Safari;
 • v kombinaciji z najnovejšimi različicami NVDA, VoiceOver in TalkBack.

Tehnične specifikacije

The accessibility of the Representation in Slovenia website relies on the following technologies to work with the particular combination of web browser and any assistive technologies or plugins installed on your computer:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Nedostopna vsebina

Kljub našim prizadevanjem za zagotovitev dostopnosti spletišča Evropske komisije se zavedamo nekaterih omejitev in si jih prizadevamo odpraviti. V nadaljevanju so opisane znane omejitve in možne rešitve. Prosimo, da nam sporočite, če naletite na težavo, ki ni navedena v nadaljevanju.

Znane omejitve za spletišče Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji:

 • Dostopnost menija za navigacijo: Nekatere vsebine niso bile ustrezno kodirane, tako da z bralnikom zaslona niso optimalno dostopne. To težavo nameravamo odpraviti v letu 2024.
 • Hierarhija naslovov: Na nekaterih straneh vsebine niso hierarhično razporejene. To težavo nameravamo odpraviti v letu 2024.
 • Interaktivni zemljevidi: Interaktivni zemljevidi niso dostopni slepim in slabovidnim osebam ali uporabnikom, ki so odvisni od navigacije s tipkovnico. To težavo nameravamo odpraviti v letu 2024.
 • Obrazec za povratne informacije – sporočila o napaki: sporočila o napakah v obrazcu za povratne informacije niso povezana s poljem, v katerem je bila ugotovljena napaka, in ne navajajo jasno, v katerem polju je bila ugotovljena napaka. To težavo nameravamo odpraviti v letu 2024.
 • Grafi in diagrami – uporaba barve: nekateri grafi in diagrami na spletišču informacije prikazujejo le z različnimi barvami, kar je lahko za ljudi s popolno ali delno barvno slepoto nejasno. V diagramih, v katerih oznake niso vizualno povezane z ustreznimi barvnimi razdelki, lahko uporabniki s klikom na oznako v legendi označijo ustrezno vrstico, črto ali razdelek in tako preverijo, katera oznaka pripada kateremu delu diagrama. To težavo nameravamo odpraviti v letu 2024.
 • Manjkajoči opisi slik: slike na pasicah nimajo opisov slik. 
 • Preizkus CAPTCHA v obliki drsnika: Zavedamo se težav z navigacijo drsnika prek tipkovnice. To težavo nameravamo odpraviti v letu 2024. Opozoriti je treba, da preizkus captcha z drsnikom ni dostopen gluhoslepim uporabnikom.
 • Videoposnetki: videoposnetki na tem spletišču nimajo zvočnega opisa.  Nenehno si prizadevam, da bi jih dodali v vse več videoposnetkov.
 • Video predvajalnik – dostopnost s tipkovnico: zavedamo se nekaterih težav v zvezi z dostopnostjo našega video predvajalnika s tipkovnico (pri izbiri jezika podnapisa v meniju ni mogoče uporabiti puščic za pomikanje med jeziki, to lahko storite le s tabulatorko);