Preskoči na glavno vsebino
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Visit of Connie Hedegaard, Member of the EC, to Copenhagen, in the framework of the "A World you like" campaign
Poslovanje v EU

Slovenska podjetja so del dinamičnega in gospodarsko spodbudnega notranjega trga EU, ki je s 450 milijoni potrošnikov eden največjih trgov na svetu.

Mala in srednje velika podjetja v EU

Financiranje in podpora EU za podjetja

Informacijske in podporne mreže za podjetja

Tvoja Evropa – podjetja

Širok nabor informacij o ustanovitvi in vodenju podjetja ali zagonskega podjetja v EU, davčnih pravilih in postopkih, človeških virih, zahtevah glede proizvodov, poslovanju s strankami in možnostih financiranja. 

Tvoja Evropa – nasveti

Hitro spletno individualno svetovanje prek spleta glede vaših pravic v različnih čezmejnih zadevah, kot so potovanje, študij, delo, dovoljenja in druga zakonodaja EU.

SOLVIT

Mreža nacionalnih centrov pomaga posameznikom in podjetjem v čezmejnih primerih, kadar javni organi napačno uporabljajo evropsko zakonodajo EU. 

Erasmus za mlade podjetnike

Erasmus za mlade podjetnike bodočim evropskim podjetnikom pomaga pridobiti spretnosti za ustanovitev in/ali uspešno vodenje malega podjetja v Evropi. Novi podjetniki pridobivajo in si izmenjujejo znanje ter poslovne zamisli z izkušenim podjetnikom, pri katerem delajo in z njim sodelujejo od 1 do 6 mesecev.

Enterprise Europe Network (EEN) Slovenija

Mreža nudi brezplačne informacije o notranjem trgu EU in praktične nasvete na področju mednarodnega poslovnega sodelovanja ter sodelovanja v programih EU. Vašemu podjetju pomaga poiskati primerne poslovne partnerje ter ga vpeljati na trg EU. Z obiski podjetja nudi individualne storitve na področju poslovnega sodelovanja, pomaga in svetuje pri razvoju in prenosu tehnoloških inovacij. Objavlja bazo tehnoloških ponudb in povpraševanj. Organizira poslovna srečanja, seminarje in delavnice.

Access2Markets

Namenski portal za potencialne in obstoječe izvoznike in uvoznike EU, ki ponuja podrobne informacije o dajatvah, davkih, pravilih za proizvode in zahtevah za vse države EU in več kot 120 drugih trgov po svetu.

Evropska platforma za sodelovanje grozdov

Spletno orodje za povezovanje med poslovnimi partnerji znotraj države, regije, sektorja ali industrijskega ekosistema.

EU – zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Informacije, novice in dogodki o strategiji in politikah EU na področju zaposlovanja; vključno s pravicami, spretnostmi in kvalifikacijami delavcev, mobilnostjo, socialno zaščito in vključenostjo.

Evropska služba za pomoč uporabnikom pravic intelektualne lastnine

Služba, ki evropskim MSP in upravičencem raziskovalnih projektov, ki jih financira EU, zagotavlja brezplačno podporo pri upravljanju njihovih pravic intelektualne lastnine v okviru čezmejnih poslovanj ali programov EU za raziskave in inovacije.

Evropski potrošniški center

Informira o pravicah potrošnikov v EU in posreduje pri reševanju čezmejnih potrošniških sporov.

 

Dodatne informacije: 

Ključne politike za Slovenijo

Več informacij o podjetništvu, gospodarstvu in evru

Več informacij o financiranju in podjetnišvu

Evropska strategija za mala in srednje velika podjetja za trajnostno in digitalno Evropo