Preskoči na glavno vsebino
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
CoFoE banner ženska ozek 2
Vaše mnenje

Želite sodelovati pri oblikovanju politik Evropske unije? Aktivirajte se!

Menite, da bi moralo biti določeno vprašanje v Evropski uniji urejeno drugače? Možnosti je več.

Platforma za udejstvovanje državljanov

Gre za namenski prostor za sodelovanje in razpravo o politikah EU, ki vplivajo na vse nas.

Na platformi lahko sodelujete v političnih razpravah, objavljate svoje zamisli, predloge, prispevke in komentarje ter se odzivate na objave drugih.

S pomočjo prevajanja v realnem času lahko sodelujete in komunicirate s sodržavljankami in sodržavljani v katerem koli od 24 uradnih jezikov EU. Skupaj gradimo Evropo!

Platforma za udejstvovanje državljanov

Javna posvetovanja Evropske komisije

Sodelujte pri javnih posvetovanjih Evropske komisije in pomagajte oblikovati zakonodajne predloge in izvajanje politik. Sodelujejo lahko posamezniki, strokovnjaki, podjetja in druge zainteresirane organizacije.

Platfoma povejte svoje mnenje

Javna posvetovanja in povratne informacije

Evropski državljanski forumi

Evropski državljanski forumi, ki so rezultat dela konference o prihodnosti Evrope, združujejo naključno izbrane državljane in državljanke iz vseh 27 držav EU, da bi razpravljali o ključnih prihodnjih predlogih in oblikovali priporočila, ki jih bo Evropska komisija upoštevala pri opredelitvi političnih pobud in zakonodajnih predlogov.

Več o evropskih državljanskih forumih

Evropska državljanska pobuda

evropsko državljansko pobudo lahko en milijon državljanov EU iz 7 držav EU Evropsko komisijo pozove, naj pripravi zakonodajni predlog, s čimer lahko državljani neposredno vplivajo na pripravo politik EU.

Več o evropski državljanski pobudi

Platforma Pripravljeni na prihodnost

Platforma Pripravljeni na prihodnost pomaga Komisiji pri poenostavitvi obstoječih predpisov, zmanjšanju regulativnih bremen in pripravi predpisov EU, ki so pripravljeni na prihodnost.

Pomagajte nam pri delu platforme in sodelujte na portalu Povejte svoje mnenje: poenostavite!. Oglejte si seznam tem v delovnem programu in nam povejte, kako bi povečali možnosti digitalizacije, poenostavili postopke in obveznosti na področju označevanja, dovoljenj in poročanja ali kako bi preprečili prekrivanja in pravno negotovost. Predlagate lahko tudi nove teme.

Peticije pri Evropskem parlamentu

Na Evropski parlament naslovite peticijo v zvezi s politiko EU, ki vas neposredno zadeva.

Več o peticijah

Portal za peticije

Izvoljeni predstavniki občin

Projekt „Gradimo Evropo z izvoljenimi predstavniki občin“ združuje lokalno izvoljene svetnike iz vseh držav EU in jim pomaga pri komuniciranju z lokalnim prebivalstvom o temah EU.

Več o projektu Gradimo Evropo z izvoljenimi predstavniki občin

Storitev e-skupnosti (SINAPSE)

Ste strokovnjak za oblikovanje politik in upravljanje v zvezi z EU? Registrirajte se na spletni platformi SINAPSE, kjer lahko ustvarite ali se pridružite e-skupnostim drugih strokovnjakov ter prosto izmenjujete informacije o vprašanjih oblikovanja politik. 

Več o storitvi e-skupnosti (SINAPSE)

Javnomnenjske raziskave

Več informacij o rezultatih in ugotovitvah javnomnenjskih raziskav Eurobarometer od leta 1974 do danes. Standardna javnomnenjska raziskava vključuje približno 1.000 osebnih intervjujev na državo EU glede pomembnih vprašanj EU, ki zadevajo ljudi.

Več o javnomnenjskih raziskavah

Register za preglednost

Lobisti pri EU se lahko z vpisom v skupni register za preglednost, ki ga skupaj vodita Evropski parlament in Evropska komisija, zavežete, da spoštujete „pravila igre“.

Register za preglednost