Preskoči na glavno vsebino
Logotip Evropske komisije
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Vaše mnenje

Želite sodelovati pri oblikovanju politik Evropske unije? Aktivirajte se!

Menite, da bi moralo biti določeno vprašanje v Evropski uniji urejeno drugače? Možnosti je več.

Javna posvetovanja Evropske komisije

Sodelujte pri javnih posvetovanjih Evropske komisijein pomagajte oblikovati zakonodajne predloge in izvajanje politik. Sodelujejo lahko posamezniki, strokovnjaki, podjetja in druge zainteresirane organizacije.

Javna posvetovanja Evropske komisije

Platforma Povejte svoje mnenje

Evropska državljanska pobuda

evropsko državljansko pobudo lahko en milijon državljanov EU Evropsko komisijo pozove, naj pripravi zakonodajni predlog, s čimer lahko državljani neposredno vplivajo na pripravo politik EU.

Evropska državljanska pobuda

Konferenca o prihodnosti Evrope

Konferenca o prihodnosti Evrope je bila vrsta razprav pod vodstvom državljank in državljanov, ki je potekala med aprilom 2021 in majem 2022. Ljudem iz vse Evrope je omogočila, da so izmenjali svoje zamisli in pomagali oblikovati našo skupno prihodnost. Ugotovitve so predstavljene v končnem poročilu.

Konferenca je bila prvi tovrsten dogodek: kot veliki vseevropski demokratični projekt z razpravami, ki so jih vodili državljanke in državljani, je ljudem iz vse Evrope omogočila, da so izmenjali svoje zamisli in pomagali oblikovati našo skupno prihodnost.

Konferenca o prihodnosti Evrope

Digitalna platforma Konference o prihodnosti Evrope

Intervju s Colinom Sciclunom, vodjem kabineta podpredsednice Evropske komisije Dubravke Šuica in sovoditeljem Skupnega sekretariata konference o prihodnosti Evrope

Platforma Pripravljeni na prihodnost

Platforma Pripravljeni na prihodnost pomaga Komisiji pri poenostavitvi obstoječih predpisov, zmanjšanju regulativnih bremen in pripravi predpisov EU, ki so pripravljeni na prihodnost.

Pomagajte nam pri delu platforme in sodelujte na portalu Povejte svoje mnenje: poenostavite!. Oglejte si seznam tem v delovnem programu in nam povejte, kako bi povečali možnosti digitalizacije, poenostavili postopke in obveznosti na področju označevanja, dovoljenj in poročanja ali kako bi preprečili prekrivanja in pravno negotovost. Predlagate lahko tudi nove teme.

Peticije pri Evropskem parlamentu

Na Evropski parlament naslovite peticijo v zvezi s politiko EU, ki vas neposredno zadeva.

Več o peticijah

Portal za peticije

Register za preglednost

Lobisti pri EU se lahko z vpisom v skupni register za preglednost, ki ga skupaj vodita Evropski parlament in Evropska komisija, zavežete, da spoštujete „pravila igre“.

Register za preglednost