Skip to main content
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji logo
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Vaše mnenje

Želite sodelovati pri oblikovanju politik Evropske unije? Aktivirajte se!

Menite, da bi moralo biti določeno vprašanje v Evropski uniji urejeno drugače? Možnosti je več.

Konferenca o prihodnosti Evrope

Sodelujte na konferenci o prihodnosti Evrope in izrazite svoje mnenje ter pomisleke glede tem, kot so zdravje, podnebne spremembe, zaposlovanje, digitalizacija, pravice, migracije in stanje naših demokracij. Ne glede na to, od kod prihajate ali kaj počnete, imate na večjezični digitalni platformi konference prostor za sooblikovanje prihodnosti, ki jo želite za Evropsko unijo.

Konferenca o prihodnosti Evrope

Digitalna platforma Konference o prihodnosti Evrope

Javna posvetovanja Evropske komisije

Sodelujte pri javnih posvetovanjih Evropske komisijein pomagajte oblikovati zakonodajne predloge in izvajanje politik. Sodelujejo lahko posamezniki, strokovnjaki, podjetja in druge zainteresirane organizacije.

Javna posvetovanja Evropske komisije

Platforma Povejte svoje mnenje

Evropska državljanska pobuda

evropsko državljansko pobudo lahko en milijon državljanov EU Evropsko komisijo pozove, naj pripravi zakonodajni predlog, s čimer lahko državljani neposredno vplivajo na pripravo politik EU.

Evropska državljanska pobuda

Platforma Pripravljeni na prihodnost

Platforma Pripravljeni na prihodnost pomaga Komisiji pri poenostavitvi obstoječih predpisov, zmanjšanju regulativnih bremen in pripravi predpisov EU, ki so pripravljeni na prihodnost.

Pomagajte nam pri delu platforme in sodelujte na portalu Povejte svoje mnenje: poenostavite!. Oglejte si seznam tem v delovnem programu in nam povejte, kako bi povečali možnosti digitalizacije, poenostavili postopke in obveznosti na področju označevanja, dovoljenj in poročanja ali kako bi preprečili prekrivanja in pravno negotovost. Predlagate lahko tudi nove teme.

Peticije pri Evropskem parlamentu

Na Evropski parlament naslovite peticijo v zvezi s politiko EU, ki vas neposredno zadeva.

Več o peticijah

Portal za peticije

Register za preglednost

Lobisti pri EU se lahko z vpisom v skupni register za preglednost, ki ga skupaj vodita Evropski parlament in Evropska komisija, zavežete, da spoštujete „pravila igre“.

Register za preglednost