Skip to main content
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji logo
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Vaše pravice

Če ste državljan/ka države članice Evropske unije, ste s tem tudi državljan/ka Evropske unije. S tem imate nekatere dodatne pravice.

Listina EU o temeljnih pravicah

Kot evropski/a državljan/ka imate naslednje dodatne pravice:

 • lahko se prosto gibate, šolate, delate, prebivate in se upokojite kjerkoli v EU;
 • zunaj Unije lahko poiščete zaščito diplomatskih in konzularnih organov drugih držav EU;
 • lahko volite in kandidirate na lokalnih volitvah in volitvah v Evropski parlament;
 • pritožite se lahko varuhu človekovih pravic EU ali vložite peticijo pri Evropskemu parlamentu;
 • z evropsko državljansko pobudo lahko en milijon državljanov EU Evropsko komisijo pozove, naj pripravi zakonodajni predlog.

 

Dodatne informacije:

Pomoč in praktični nasveti o bivanju v EU

Imate vprašanja glede vaših pravic v EU? Ali vaših obveznosti? Poiščite odgovore na spletnih straneh EU in nacionalnih spletnih straneh za državljane in podjetja.

Evropski potrošniški center

EPC Slovenija seznanja potrošnike z njihovimi pravicami v EU, jim svetuje, kako jih uveljaviti, ter jim nudi strokovno podporo pri reševanju njihovih pritožb zoper tuje ponudnike blaga in storitev iz Evropske unije, Islandije, Norveške ali Združenega kraljestva.

SOLVIT

Kadar javni organ ne ravna v skladu z zakonodajo EU in državljanu ali podjetju iz druge države EU postavlja neutemeljene ovire, lahko pomaga SOLVIT. Centri SOLVIT opozorijo javni organ na pravice, ki jih imajo državljani in podjetja v Evropski uniji, in v sodelovanju z njim rešijo nastalo težavo.

Evropska državljanska pobuda

Vplivajte na oblikovanje politik, ki vas zadevajo. Evropska državljanska pobuda je edinstven način, da sodelujete pri oblikovanju EU, tako da Evropsko komisijo pozovete, naj predlaga novo zakonodajo. Ko pobuda zbere milijon podpisov, Komisija odloči o nadaljnjih ukrepih.

Evropski varuh človekovih pravic

Evropski varuh človekovih pravic je neodvisen in nepristranski organ, ki si prizadeva za dobro upravljanje evropskih institucij in agencij EU. Pomaga ljudem, podjetjem in organizacijam, tako da preiskuje njihove pritožbe o nepravilnostih v institucijah in organih EU, hkrati pa tudi proaktivno proučuje širša sistemska vprašanja.

Listina EU o temeljnih pravicah

Listina EU o temeljnih pravicah zaobjema vrednote, na katerih stoji Evropska unija.

Volilna pravica v EU

Državljani EU, ki živijo v drugi državi EU, imajo pravico, da volijo in kandidirajo na lokalnih in evropskih volitvah, ki potekajo v tej državi. Pogoji so enaki kot za državljane te države.

Pravica do prebivanja

Vse, kar morate vedeti o pravici do prebivanja v drugi državi članici EU, če tam delate, študirate, ste upokojeni, iščete delo. Natančneje o vaših pravicah v državi gostiteljici in potrebnih upravnih formalnostih.

Pravica do konzularne zaščite izven EU

Državljani EU lahko zaprosijo za pomoč pri veleposlaništvu ali konzulatu katere koli druge države članice EU, če se znajdejo v položaju, ko potrebujejo pomoč zunaj EU, kjer ni predstavništva matične države.

Pravica do varstva podatkov

Naslednje posebne kategorije osebnih podatkov veljajo za „občutljive“ in so posebej zaščitene z zakonom:

 • rasno ali etnično poreklo,
 • politično mnenje,
 • veroizpoved ali filozofsko prepričanje,
 • članstvo v sindikatu,
 • obdelovanje genetskih podatkov, biometri,
 • natančni podatki za edinstveno identifikacijo posameznika,
 • zdravje,
 • spolno življenje ali spolna usmerjenost.

Splošno pravilo je, da je obdelava teh vrst podatkov prepovedana. Obstajajo pa odstopanja, ki podjetju ali organizaciji dovoljujejo obdelavo občutljivih podatkov.