Skip to main content
Logotip Evropske komisije
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji

Prehranska varnost

Ruska invazija na Ukrajino ogroža prehransko varnost milijonov ljudi po svetu. EU je sprejela dodatne ukrepe za ponovno vzpostavitev svetovne prehranske varnosti v okviru mednarodnega sodelovanja. Prav tako bo zagotovila humanitarno pomoč in podporo najbolj prizadetim kmetom.

Najnovejše novice

Kazalnik konkurenčnosti regij EU
  • Novice

Kazalnik konkurenčnosti regij EU

Evropska komisija je objavila kazalnik konkurenčnosti regij EU. Poročilo kaže, da se je regionalna konkurenčnost med letoma 2016 in 2022 v manj razvitih regijah izboljšala, medtem ko so rezultati uspešnosti regij v prehodu bolj mešani. Bolj razvite regije so še naprej najuspešnejše.

Polnilnice za alternativna goriva
  • Novice

Akt o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva

Evropski parlament in Svet EU sta dosegla politični dogovor o uredbi o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva. V skladu z novimi pravili se bo povečalo število javno dostopnih električnih polnilnih postaj in polnilnih postaj za vodik, zlasti na glavnih prometnih koridorjih in vozliščih.

Razpis za spodbujanje lokalnih in regionalnih inovacij
  • Novice

Razpis za spodbujanje lokalnih in regionalnih inovacij

Evropska komisija je objavila razpis za 100 regionalnih inovacijskih dolin za spodbujanje lokalnih in regionalnih inovacij. Pobuda naj bi prispevala h krepitvi evropskih inovacijskih ekosistemov ter omogočila boljše povezovanje akterjev na področju inovacij po vsej Evropi.

Prihajajoči dogodki

Prejemaj novice

Prijavi se na naše dnevne novice in/ali tedenske napovednike dogodkov.

Publikacije

Publikacije evropskih institucij o dejavnostih in politikah Evropske unije.
European Union, 2020
Evropa okoli mene

Poišči informacijsko točko EU v svoji bližini v Sloveniji

Izpostavljamo

Za učitelje in učence

Nabor spletnih virov in pripomočkov, ki lahko pomagajo mladim pri učenju o EU in učiteljem pri poučevanju v živo in na daljavo.

Uresničevanje evropskega zelenega dogovora

Sveženj predlogov, s katerimi želimo politike EU na področju podnebja, energije, rabe zemljišč, prometa in obdavčitve pripraviti na zmanjšanje neto emisij toplogrednih plinov za vsaj 55 % do leta 2030.

Evropsko leto spretnosti 2023

Pridobivanje ustreznih znanj in spretnosti za kakovostna delovna mesta ter pomoč podjetjem pri odpravljanju pomanjkanja znanj in spretnosti v EU sta bistvo tega leta. Dogodki bodo potekali po vsej EU. Naj bo tudi vaš med njim.

Poudarki

Odziv EU na koronavirus

Evropska komisija koordinira skupno evropsko odzivanje na izbruh koronavirusa in sprejema odločne ukrepe za blaženje posledic krize.

Miti in dejstva o EU

Preverjamo dejstva in pojasnjujemo nekaj pogostih in aktualnih vsebin, da bi odpravili napačne predstave o EU.

Vaše mnenje

Menite, da bi moralo biti določeno vprašanje v Evropski uniji urejeno drugače? Aktivirajte se!

Evropski zeleni dogovor

Evropa želi biti prva podnebno nevtralna celina, tako da bo postala moderno, z viri gospodarno gospodarstvo.