Skip to main content
Logotip Evropske komisije
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
European Union, 2009
Zaščita okolja

Skupni evropski pristop k varovanju okolja je ključen za ohranitev narave.

Evropski zeleni dogovor

Slovenski zeleni dogovor

Boj proti podnebnim spremembam

Zaradi vedno večjih obremenitev okolja žal tudi v Sloveniji narašča temperatura. Podatki Agencije RS za okolje kažejo, da temperatura zadnjih 50 let raste s trendom 0,33 °C/10 let. Dvig temperature bo odvisen od izpustov toplogrednih plinov, kar bo vplivalo na vremenske razmere (izjemne padavine, suša, pomanjkanje vode …) in s tem na naše zdravje in seveda potencialno tudi na dostop do pitne vode.

Več informacij je na voljo v sinteznem poročilu Agencije za okolje Ocena podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja.

Evropska komisija je 24. februarja 2021 sprejela novo strategijo Evropske unije za prilagajanje podnebnim spremembam, saj so te žal neizbežne. Čeprav v Evropski uniji delamo vse, kar je v naši moči, se moramo pripraviti tudi na soočenje z neizogibnimi posledicami teh sprememb. Od smrtonosnih vročinskih valov in uničujočih suš do zdesetkanih gozdov in obal, ki jih spodkopava dviganje morske gladine – podnebne spremembe že terjajo svoj davek v Evropi in po svetu.

Strategija EU za prilagajanje podnebnim spremembam.

Marca 2021 pa je Evropska komisija predstavila predlog, da se v zakonodajo vključi politična zaveza, da bo do leta 2050 celotna Evropska unija podnebno nevtralna za zaščito planeta in ljudi. V evropskih podnebnih pravilih sta določena cilj za leto 2050 in usmeritev za vse politike EU, ob tem pa pravila javnim organom, podjetjem ter državljankam in državljanom zagotavljajo predvidljivost. Komisija hkrati začenja javno posvetovanje o prihodnjem evropskem podnebnem paktu.

Ocena podnebnih sprememb do konca 21. stoletja 

Nova strategija EU za prilagajanje podnebnim spremembam