Skip to main content
Logotip Evropske komisije
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Programi EU

Evropska unija financira projekte in programe na raznih področjih.

Področja, na katerih Evropska unija financira projekte in programe:

Upravičenci do sredstev EU so mladi, nevladne organizacije in organizacije civilne družbe, mala in srednje velika podjetja, kmetje in podeželsko gospodarstvo, raziskovalci in drugi.

Večletni proračun EU in instrument NextGenerationEU

Aktualne informacije o razpisih, več podatkov o možnostih črpanja sredstev iz proračuna v programskem obdobju 2021-2027 ter pregled projektov so na voljo tudi na posebni spletni strani RS: https://evropskasredstva.si/   Pregled preteklega proračunskega obdobja pa je na voljo tukaj.

Poišči financiranje

Informacije o vrstah razpoložljivih sredstev, pregled glavnih programov financiranja in smernice o upravljanju financiranja EU.

Sistem finančne preglednosti

Informacije o prejemnikih finančnih sredstev, ki jih Evropska komisija odobri vsako leto, zneskih in namenu, kraju prejemnika itd.